Nyheter

Är Gud emot Brexit?


Braskande rubriker är sedan länge ett bra knep att locka till sig publik i den knivskarpa konkurrensen om besökare vid den årliga Almedalsveckan. Det ska gärna vara någon knorr som gör att nyfikenheten väcks hos presumtiva åhörare som därför gör sig besväret att leta rätt på var evenemanget äger rum. 

Har du tur hålls det på någon av de ljuvliga innergårdar som gömmer sig bakom de pittoreska husen i det vackra Visby. Ibland är det roligt att gå utanför ramen och lyssna på föredrag som inte alls har med den dagliga verksamheten att göra. Ett seminarium som jag hade planerat att gå på, men tyvärr inte kunde vara på plats och lyssna på var ”Är Gud emot Brexit?” där frågan om Guds inställning till det europeiska samarbetsprojektet EU skulle avhandlas.

Spännvidden i utbudet är verkligen slående. I år var hållbarhet och samhällsbyggnad i fokus för många arrangemang. Infallsvinklarna var många och ställda emot varandra blir de än mer intressanta. Det är många som värnar om det goda samtalet och under denna vecka vill testa idéer, bolla tankar och få nya inspel.

Av Sveriges Arkitekter anordnad diskussion mellan stadsarkitekter om gestaltningskrav i markanvisningstävlingar som ett sätt att garantera att få intressant arkitektur i våra stadsutvecklingsprojekt kan ställas emot en debatt initierad av Sveriges Allmännytta om vad som kan vara framgångsrecept för prispressade bostäder. Önskemål om spännande arkitektur å ena sidan och långtgående planer på ett industrialiserat byggande och standardiserade lösningar för att kunna producera billigare bostäder å andra sidan.

Det talas ofta om att byggverksamhet inte längre är ett hantverk, utan istället ska ses som produktion i enlighet med industriella processer. Företrädare för ett bolag som bygger modulhus redovisade bl.a. att bolaget inte hade en enda snickare anställd utan att allt tillverkades i fabrik. Jämförelser har ofta tidigare gjorts med den effektiva bilindustrin, men där är det fråga om masstillverkning i en omfattning som sällan förekommer inom byggverksamhet. Som utgångspunkt för att åstadkomma ett mer kostnadseffektivt byggande framfördes som förslag på ett av seminarierna att tillvägagångssättet inom varvsindustrin istället skulle kunna tjäna som förebild för byggsektorn, vilket för mig kändes som en helt ny idé. Skillnaden mellan att bygga ett unikt fartyg planerat in i minsta detalj och uppföra ett specifikt hus på utförandeentreprenad med färdiga handlingar kanske faktiskt inte är så stor.

Kraven på att få ned kostnaderna för bostadsbyggande måste också kunna kombineras med krav på hållbarhet. Är månne användande av trämaterial det miljövänliga bidraget för att lösa bostadskrisen? Budskapet vid ett seminarium med deltagare som valt att arbeta med träbyggnad var att det går att öka användandet av trä och därigenom kunna skicka ett klimatbudskap, men att det då krävs större kunskaper om träbyggande hos beställare, arkitekter, konstruktörer, byggare och kommuner.

Idéerna flödar och jag känner mig efter dessa dagar inspirerad och glad över att vara verksam i en bransch full av innovativa och kloka människor.

I Visby finns förutom en välhållen domkyrka ett flertal andra gamla vackra kyrkobyggnader. Det är tydligt att Gud ansetts vara i allra högsta grad närvarande här i Visby. Trots det tror jag faktiskt inte att det är möjligt att få fram ett svar på om Gud har någon åsikt om EU eller är emot Brexit — inte ens här i det debattglada Almedalen.     

Viktoria Edelman
Advokat
AG Advokat