Nyheter

Arbetsgivarna förlorade i AD

Fjolårets strejk, som slog hårt mot medlemmar i VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund, var inget angrepp på föreningsrätten. Det slår Arbetsdomstolen (AD) fast i en dom.

I dag, den 17 april, föll domen i den rättprocess som VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) har drivit mot Byggnads i Arbetsdomstolen (AD). Domslutet innebär att VVS Företagen och PLR inte får gehör för sin uppfattning att föreningsrätten kränktes under strejken 2012.

Rättsprocessen inleddes då Byggnads för snart ett år sedan, under 2012 års avtalsförhandlingar, plötsligt lade ett varsel som senare resulterade i en fem veckor lång strejk som slog hårt mot medlemsföretagen i VVS Företagen och PLR. På grund av strejken stämde VVS Företagen och PLR Byggnads eftersom de båda förbunden ansåg att Byggnads använde konfliktvapen direkt riktade mot sådana medlemsföretag som är aktiva i respektive arbetsgivarorganisations styrelser och förhandlingsdelegationer.

–Det är tråkigt och också skrämmande att AD inte satt en tydlig gräns för att skydda arbetsgivarorganisationernas föreningsrätt. Byggnads gick tveklöst över gränsen då de på ett så tydligt sätt valde ut företag som är aktiva i respektive arbetsgivareorganisations styrelser och förhandlingsdelegationer, säger Anita Hagelin, chefsjurist på VVS Företagens förhandlingsavdelning.

Trots att endast två procent av medlemsföretagen var representerade i förbundens styrelser eller förhandlingsdelegationer så ansåg ändå Byggnads att dessa företag var representativa för hela branschen.

– Vi är naturligtvis mycket besvikna att AD har kommit fram till detta beslut. Vi måste nu noggrant överväga hur vi i fortsättningen skall kunna skydda våra företag så att de tryggt kan fortsätta att organisera sig i våra styrelser och förhandlingsdelegationer. I förlängningen kan detta innebära krav på lagförändring, säger Thomas Dahlberg, vd PLR.