Nyheter

Arbetslösheten kraftigt upp

Andelen arbetslösa i Sverige nådde 8-procentsnivån i februari.

Arbetslösheten var 8,0 procent i februari, upp från 7,3 procent i januari, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades en arbetslöshetsnivå på 7,4 procent. I februari 2008 uppgick arbetslösheten till 6,1 procent.

Antalet sysselsatta personer sjönk 76 000 (justerat för avrundningar) till 4,460 miljoner i februari, jämfört med samma månad 2008. Förändringen är statistiskt säkerställd. Senaste gången som en minskning av antalet sysselsatta uppmättes, då i åldern 16-64 år, var i september 2004.

Det var främst inom näringsgrenarna Tillverkning och utvinning, energi och miljö samt Byggverksamhet som antalet sysselsatta gick ned. Inom dessa grupper minskade antalet sysselsatta med 50 000 respektive 20 000.

Antalet personer i arbete minskade med 108 000 personer i februari, jämfört med samma månad i fjol, vilket är statistiskt säkerställt. Antalet fast anställda ökade med 22 000, medan de tidsbegränsade jobben minskade med 64 000. Antalet arbetslösa uppgick i februari till 387 000 personer. Av dessa var 102 000 heltidsstuderande som sökt arbete.

Ungdomsarbetslösheten 15-24 år var 24,8 procent eller 148 000 personer, vilket innebär en uppgång med 37 000 jämfört med i februari 2008.

Arbetskraften ökade med 18 000 personer, vilket inte statistiskt säkerställt. Samtidigt ökade antalet personer utanför arbetskraften med 56 000 personer, vilket är statistiskt säkerställt.

Antalet utförda arbetstimmar i genomsnitt per vecka uppgick till 146,5 miljoner under februari, vilket kan jämföras med 150,2 miljoner i februari 2008. Förändringen är statistiskt säkerställd.

Direkt / Affärsvärlden

Läs fler affärsnyheter på www.affarsvarlden.se