”Arbetsmiljö inget att konkurrera om”

”Arbetsmiljö inget att konkurrera om”
Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn inom bygg pågår för fullt sedan drygt ett år tillbaka.
Enligt Arbetsmiljöverkets halvtidsresultat för sin nationella byggtillsyn, ligger byggbranschen högt i olycksfallsstatistiken. Störst behov av förbättringar finns hos gymnasieskolornas byggprogram och små byggföretag.

Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn inom bygg pågår för fullt sedan drygt ett år tillbaka. 4 700 inspektioner har hittills genomförts. Störst behov av förbättringar har gymnasieskolornas byggprogram. 

Bristfälliga arbetsmiljökunskaper under yrkesutbildning och praktik kan vara en bidragande orsak till att unga är överrepresenterade i olycksfallsstatistiken.

Ett av de företag som välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner är Peab, som driver fyra, snart fem, gymnasieskolor där hantverkare utbildas.

Det är jättebra att man går ut och tittar på skolor. Det är viktigt med information om arbetsmiljö både i skolorna och ute på praktikplatserna. Ungdomar saknar erfarenhet och därmed möjligheten till riskanalyser men å andra sidan är de mottagliga och formbara. Det är i den här åldern man lägger grunden för hur det ska fungera ute på en arbetsplats, säger Maria Johansson, arbetsmiljöchef på Peab.

Men Arbetsmiljöverkets satsning, som pågår ytterligare halvtannat år, riktar sig inte bara mot skolor utan man tar ett samlat grepp om arbetsmiljöarbetet inom hela byggbranschen, från utbildning och projektering till etablerad byggarbetsplats. Mindre byggföretag med upp till 20 anställda är en utsatt grupp. En majoritet, drygt två tredjedelar, behöver förbättra sina kunskaper. 

−Det handlar mycket om attityder, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. Därför behöver alla arbetsmiljöansvariga även på yrkesutbildningarna vara goda föredömen och driva på för en hög riskmedvetenhet. 

Peab jobbar förebyggande på många plan.

2012 är året då vi gör som vi säger. Vi jobbar strukturerat och systematiskt med arbetsmiljöfrågor, vi gör uppföljningar av våra ordnings- och skyddsregler och informerar både våra anställda och underentreprenörer om vad som gäller. Det finns inga genvägar, säger Maria Johansson

Tydlighet, chefernas engagemang samt konsekvenser för dem som inte samarbetar är några av Peabs framgångsfaktorer. 

Varningar, omplaceringar och brutna kontrakt kan bli följden om man inte följer reglerna. Skyddsreglerna gäller inte bara ens egen säkerhet utan även kollegornas.  

Samarbetet inom byggbranschen är något som Maria Johansson också värdesätter. 

De stora byggföretagen måste vara eniga och föregå med gott exempel. Arbetsmiljö är inget vi konkurrerar om utan här samarbetar vi. 

Olycksfallsstatistik byggsektorn

Byggsektorn ligger högt i olycksfallsstatistiken, jämfört med andra branscher.
Perioden 2008-2011 inträffade drygt en dödsolycka i månaden; 50 personer inom bygg fick sätta livet till.
Av de närmare 6 000 som drabbades av en allvarlig olycka under samma period (mer än 14 dagars sjukfrånvaro) var 12 procent unga, högst 24 år.
Arbetsmiljöverket har hittills i år genomfört 4700 inspektioner. 

Källa: Arbetsmiljöverket
 

Relaterade artiklar

Knapp ökning av konkurser under 2022
Här är de största konkurserna 2022
”Det kan bli tryckt stämning”
Gotland och Nacka går mot strömmen