Nyheter

Arbetsmiljöverket snabbutreder dödsolyckor

Sex dödsfall på arbetsplatser inom en vecka får Arbetsmiljöverket att dra igång en snabbutredning. Antalet omkomna på arbetet under 2008 överstiger redan nu 30 personer.

Under 2007 omkom 73 förvärvsarbetare på sina arbetsplatser. Det är fem fler än åren dessförinnan och en ökning jämfört med perioden 2000 till 2004. Byggsektorn hör till de hårdast drabbade branscherna vad gäller dödsfall på jobbet.

De senaste två dagarnas allvarliga olyckor på byggarbetsplatser vid Härnösand och Umeå får Arbetsmiljöverket att agera. Olyckorna har skördat tre liv och skadat lika många byggnadsarbetare.

— Utvecklingen hittills i år, och inte minst anhopningen av dödsolyckor under den senaste veckan, inger djup oro, säger Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

— Jag kan inte sitta overksam och hoppas på att det är en tillfällighet. Vi ska undersöka om det skett några förändringar avseende rutiner och efterlevnad av regler ute på arbetsplatserna, som föranleder oss att ta initiativ mot företrädare för branscher eller olika företag.

En delrapport ska vara klar före midsommar och en slutrapport innan augusti är slut.