Nyheter

Archus-koncernen tar helhetsgrepp

Archus, som startade för 30 år sedan som en arkitektbyrå, breddar sin verksamhet.

Konsulterna i det nybildade bolaget Archus Partner ska agera som fristående byggherreombud och göra allt ifrån rådgivning till att genomföra hela projektet.

– Vi vill erbjuda våra kunder en helhetslösning, säger Johnnie Pettersson, grundare och koncern-vd för Archus.

Archus breddar sin verksamhet med en tredje inriktning, Archus Partner som ska fungera som byggherreombud.

– Med Archus Partner i koncernen erbjuder vi hela processen – från tidiga skeden och affärsutveckling till att rita hus och landskap och sedan genomföra projekten. Det här är en utveckling som ligger i tiden, säger Johnnie Pettersson, grundare och koncern-vd för Archus.

Förr stod arkitekterna för mycket av helhetsansvaret kring ett projekt. På senare tid har företagen nischat sig, och kunder får handla upp olika kompetenser separat. Detta är upprinnelsen till idén att bilda Archus Partner.

– Det finns ett glapp idag där få tar helhetsansvar.  Det vill vi fylla genom att agera som rådgivare och oberoende byggherreombud och leverera trygghet hela vägen som partners till privata och offentliga fastighetsägare, säger Patrik Mellgren, vd för Archus Partner.

Han har erfarenhet från ledande roller inom branschen, bland annat som regionchef på Peab Bostad. Tillsammans med Thomas Rylander, även han med en bakgrund på Peab, och Mikael Andersson utgör de tre stommen i Archus Partner.

Archus Partner verkar i hela Mellansverige och har kontor i Stockholm, Västerås, Uppsala och Borlänge.

FAKTA

  • Archus startades 1986 av Johnnie Pettersson i Västerås. 
  • Idag består Archus av tre bolag med olika verksamheter:
  • Archus Arkitektur – Allt inom arkitektur, både inomhus och utomhus.
  • Archus Development – Affärsutvecklingskompetens som förädlar fastigheter och samhällen.
  • Archus Partner – Fristående byggherreombud som tar helhetsansvar för projektet.