Nyheter

Åren då landet översvämmats

1900 Stora delar av Uppsala översvämmas av ett kraftigt vårflöde i Fyrisån.

1916 Riklig nederbörd och värme orsakar seklets värsta översvämning i Dalälven.

1924 En kraftig och försenad vårflod ger stora översvämningar i Mälarregionen och Östergötland.

1938 Häftig vårflod i Ume- och Vindelälven orsakar den så kallade Spölands­kata­strofen.

1951 Emån är ett av flera vattendrag som svämmar över sina breddar efter en snörik vinter.

1968 En ovanligt kraftig vårflod i Torne älv orsakar stora skador.

1977 En extrem vårflod blötlägger delar av Bergslagen och södra Norrland.

1986 Mycket snö och varmt väder orsakar en av 1900-talets största vårfloder i bland annat Hälsingland.

1995 Kraftiga regn och snösmältning ger 1990-talets högsta flöden i flera vattendrag i mellersta och norra Sverige.

Källa: SMHI.

Så skyddar du ditt hus

Är du fastighetsägare? Då har du ett eget ansvar för att skydda din egendom mot översvämningar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går ut med råd till fastighetsägare inför den hotande vårfloden. Här är några sätt att minska riskerna i förväg:

* Ta reda på hur vattennivån är normalt så att du ser när vattnet börjar stiga.

* Följ väderprognoser och information från exempelvis kommuner.

När olyckan är framme

* Mindre översvämningar kan stoppas av tillfälliga barriärer. Enklast är att bygga en sand- eller jordvall som täcks med plast. Sandsäckar är ett annat alternativ. Men tänk på att barriären belastar marken, placera den inte så att den orsakar ett skred.

* Skaffa pumpar i god tid. Och träna så att du kan hantera dem.

* Kolla villkoren i hemförsäkringen.