Nyheter

Arkitema och SSM skapar träffpunkt i Täby Park

Kvarteret består av åtta olika byggnadsvolymer som har en varierad gestaltning.

Arkitema och SSM vinner markanvisningstävlingen för ett modernt kvarter i Täby Park med hyresrätter där det blir enkelt att leva hållbart, både miljömässigt och socialt. Det nya kvarteret blir en träffpunkt för områdets invånare.

Ambitionen är att skapa ett stadskvarter med yteffektiva hyresrätter med utgångspunkt i hur människor lever i dag samt att säkra behoven för framtida hyresgäster. 

– Täby park har all potential att bli ett riktigt fint exempel på gedigen stadsbyggnad. En ny levande stadsdel med människan i centrum, där hållbarhet är en naturlig del av livet. Vår ambition är att utveckla ett kvarter där möten mellan människor, gröna miljöer och hållbara transporter prioriteras, säger Kristina Peters, Affärsområdeschef för Living vid Arkitema Architects i Stockholm.

Kvarteret består av åtta olika byggnadsvolymer som har en varierad gestaltning, både vad gäller material, höjd, fasader, taklandskap och balkongutformning. Byggnaderna varierar mellan fyra och sju våningar med den högsta delen mot torget. Utformningen skapar ett sammanhållet, levande och varierat stadskvarter där aktiva bottenvåningar med lokala verksamheter, förskola och bostäder bidrar till att skapa en levande stadsdel.

– Att utveckla 170 yteffektiva hyresrätter med förskola i bottenvåningen känns viktigt för den sociala hållbarheten och blandningen i den nya stadsdelen, säger Kristina Peters.

Centralt placerat i bottenvåningen finns också kvartershuset, som är en gemensamhetslokal som blir kvarterets sociala ”hub” och signum. Här blir det enkelt att stanna till, ta en kaffe, sätta sig ner och arbeta några timmar, meka med cykeln, eller arrangera gemensamma middagar.

När Täby Park är fullt utbyggt kommer det att finnas 6 000 bostäder med över 20 000 invånare, samt arbetsplatser för 4 000 – 5 000 personer.

Fakta
Adress: Täby Park
År: 2016-2020
Omfattning: 12 660 m², 170 lägenheter, lokaler och förskola 
Byggherre: SSM
Arkitekt: Arkitema Architects


Jenny Marcuson Fors