Arlandabanan får acceptera tornbygge

 
Arlandabanan får inget gehör för sin överklagan av bygglovsbeslut rörande ett 60 meter högt torn. Mark- och miljödomstolen anser inte att tornets placering innebär en betydande olägenhet för Arlandabanan.

Bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun meddelade i november 2018 att Rejlers Sverige AB fått bygglov för uppförande av ett 60 meter högt fackverkstorn och två teknikbodar på en fastighet i Rosersberg. 

Bygglovsbesluten överklagades av Arlandabanan Infrastructure AB som hävdade att placeringen av tornet försvårar påtagligt riksintresset och Arlandabanans nyttjande.

I överklagan lyfte man fram risken för att någon del av tornet, eller snö och is som fastnat i tornet, kunde lossna och hamna i spårområdet. Vidare hävdade man att tornet riskerade att välta över spårområdet vid storm, sabotage eller terrorbrott.

Efter det ursprungliga bygglovet har tornets tänkta placering flyttats längre bort från Arlandabanans spårväg. Mark- och miljödomstolen anser därför inte att tornets placering innebär en betydande olägenhet för Arlandabanan och avslår överklagan. Även länsstyrelsen har godkänt tornets placering.

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!

 
 
 
 
-->