Nyheter

Åsa Hedlund

Åsa Hedlund.

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Jag gillar att jobba i bygg och fastighetsbranschen. Den är konkret. Vi skapar något på riktigt, något som är viktigt. Det är spännande att vara med och skapa samhällen. Jag har med åren i branschen gått från att jobba med den mer dagliga problemlösningen ute på arbetsplatsen till att nu ägna mig mer åt de övergripande och mer strategiska frågorna, där jag kan vara med och styra och planera tillsammans med mina duktiga medarbetare. Jag gillar att vara chef, att leda, stötta och pusha. Jag har med åren vuxit med olika chefsroller och känner mig idag ganska komfortabel i min roll.

Vilka är utmaningarna?

– Att vara chef över chefer, som jag är idag, är en utmaning i sig. Jag har väldigt kompetenta medarbetare och det som hamnar på mitt bord, det som mina avdelningschefer behöver råd och hjälp med, är oftast inga enkla grejer. Det är inte så att jag alltid kan eller vet bäst i alla frågor. Idag handlar mitt jobb mycket om att lyfta blicken och se storheterna, försöka göra bilden klarare och komma med nya infallsvinklar och tillsammans med mina medarbetare komma framåt. Jag är mer ett bollplank än den som ger färdiga svar. Om det inte efterfrågas ett beslut så klart, då behöver jag våga ta det.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Min ambition är att jag ska uppfattas som trygg och klok i första hand. Och tydlig när det behövs. Jag vill vara en bra lyssnare som tar beslut tillsammans med mina medarbetare i möjligaste mån.

Hur jobbar du med säkerhetsfrågor?

– En byggarbetsplats är väldigt komplex och vi gör såklart allt som ingår i vårt ansvar som byggherre för att värna om säkerheten och arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Utöver det har vi på Wallenstam valt att ha ett extra fokus på att det ska vara ordning och reda ute på våra byggen. Vi har städade arbetsplatser som ett av våra mätbara mål och genomför regelbundna städsyner där just städning och ordning o reda betygsätts. Vi menar att ordningen ofta har en direkt koppling till säkerheten och arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.

Vad jobbar du med just nu?

– Just nu är det budgettider på Wallenstam, vilket gör att det är mycket fokus på vad vi ska göra framåt, främst under nästa år, men också på några års sikt, och vilka resurser vi behöver för att nå våra mål. Vi har mycket att göra och är aningens kort bemannade för närvarande, så just nu pågår rekrytering av fler duktiga projektdrivande människor.

FAKTA:

Roll: Affärsområdeschef på Wallenstam AB

Ålder: 48 år

Bor: Rönninge

Familj: Sambo och två barn. En tjej på 14 år och en kille på 12 år.

Bakgrund i korthet: Avslutade sin utbildning som civilingenjör på KTH 1999. Har därefter jobbat med olika roller på Tyréns, Projektgaranti, HSB Bostad och Wallenstam

Ledarskapsmotto: Lyssna, var tydlig och våga ta beslut, men var i grund och botten dig själv