Nyheter

Åsa Lehto ny teknisk chef på JM

Åsa Lehto har anställts som teknisk chef på JM. Det är en ny befattning, på en ny avdelning i byggbolaget. <br></br> — Det ska bli kul att komma tillbaka till JM, säger hon.

Det var ändå med en viss vånda hon lämnade tjänsten som affärschef på Besqab eftersom hon trivdes.

— Jag får nu möjlighet att jobba med större kvantitet av bostäder, säger Åsa Lehto.

En ny teknisk avdelning har inrättats inom JM, med ansvar för bland annat teknisk kvalitetssäkring av JMs projekteringssystem för bostäder.

Åsa Lehto är civilingenjör från väg och vatten och har tidigare jobbat på bland annat NCC, Banverket och J & W (heter i dag WSP).

— Jag har bred bakgrund inom projektering, projektledning och affärsmässighet genom hela processen. Jag är ingen teknisk expert men på den nya tekniska avdelningen kommer det att finnas medarbetare som är mer tekniknördar än jag.