Nyheter

Asbest fortfarande arbetsmiljörisk

Alltför lite kunskap om farorna med asbest och oseriösa byggfirmor riskerar byggarbetares hälsa. Det anser Bertil Remaeus på Arbetsmiljöverket.

Den farliga asbesten finns i de renoveringsmogna bostäderna som byggdes under 60- och 70-talen. Det rör sig om cirka 840 000 lägenheter i miljonprogrammets flerfamiljshus och mer än 400 000 småhus, enligt Morgonekot i Sveriges Radio.

Asbesten kan finnas i luftkanaler, i isolering, under plastmattor och i kakelfix och fogmassa.

Bertil Remaeus, som är överdirektör på Arbetsmiljöverket, säger till Ekot att han tycker att kunskaperna i byggbranschen om hur man hanterar asbest är för dåliga.

På Sveriges Byggindustriers hemsida gör Björn Samuelson, organisationens arbetsmiljöexpert, reklam för BI:s Entreprenörsskola där det finns kurser i asbesthantering.

I Arbetarskydds nyhetsbrev Senaste nytt om arbetsmiljö fanns elva förbud mot asbesthantering förra året och fem har kommit hittills i år. 2008 dömdes sex företag att betala 50 000 kronor i sanktionsavgift för otillåten asbesthantering, enligt Arbetarskydds andra nyhetsbrev, Arbetsmiljön i rätten.

Ann Norrby / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se