Nyheter

Asbest på jobbet i tre år

Elektrikerförbundet gör en polisanmälan efter att det framkommit att omkring femtio elektriker fått arbeta i asbestmiljö på Huddinge sjukhus under tre år. Även sjukhuspersonal har vistats i de lokaler som varit exponerade för asbest.

Elektrikerna polisanmälan riktas mot fastighetsägaren Locum och mot byggföretaget Bravida. Locum ägs av Stockholms läns landsting. Polisanmälan avser arbetsmiljöbrott.

Arbetet har tidigare stoppats då asbest påträffats med återupptagits efter klartecken. Därefter har man stött på materialet igen. Det handlar om gamla brandväggar där elektrikerna drar nya ledningar.

Skyddsombudet Robert Andersson, anställd på Bravida, säger till Sveriges Television ABC-nytt att elektrikerna inte bara själva blivit utsatta. De kan även ha fått med sig farliga fibrer hem via sina arbetskläder.

— Man blev förbannad helt enkelt.

Lång fördröjning

Asbest är ett långfibrigt mineral som förut användes i byggen. Den stora fördelen var att materialet var brandsäkert. Fibrerna kan tas upp i lungorna och leda till asbestos, fibrerna skadar lungorna, och cancer.

En följd är lungcancer, en annan mesoteliom, en lungtumör som kan uppträda efter mycket lång tid hos personer som varit exponerade för asbest.