Nyheter

Asfaltstvist avgjord – får betala 50 miljoner

Den segdragna tvisten mellan NCC och Örebro kommunen har nu fått en lösning. Bild: Gettyimage

NCC och Örebro kommun har nu förlikats kring ett asfaltsuppdrag som kommunen vägrat betala för eftersom man inte var nöjd med arbetet. Kommunen får betala 50 miljoner kronor till byggbolaget. 

Ramavtalet för beläggnings- och återställningsuppdraget i Örebro kommun tecknades mellan parterna 2016. Två år senare hävde NCC avtalet eftersom kommunen hållit inne med betalningarna. Orsaken var att kommunen inte var nöjd med kvaliteten på det utförda arbetet. Totalt rörde det sig om 80 miljoner kronor som Örebro kommun inte betalde.

Därefter stämde NCC kommunen och yrkade på ersättning om sammanlagt 110 miljoner kronor (78 miljoner plus ränta). En ersättning som efter förlikningen nu alltså blir 50 miljoner kronor.

– Vi har enats om den summan och när vi summerar och stänger böckerna får det här en marginell påverkan på vårt resultat, säger Tove Stål, Head of Group External Relations på NCC.

Oenigheten kring det utförda arbetet bottnar i att man har tolkat uppdraget olika, menar Tove Stål.

– VI har diskuterat arbetsmetoderna och materialvalet och man kan konstatera att vi har tolkat detta på olika vis. Efter flera års dialog med kommunen för att få till stånd en lösning ser vi nu fram emot att sätta punkt för detta.

I Örebro kommun känner man sig också lättad efter förlikningen.

– En domstolsprocess i mål av det här slaget är mycket tids- och kostnadskrävande och innebär alltid en osäkerhetsfaktor för båda parter. Sannolikt skulle tvisten prövas i flera instanser och ett slutligt avgörande skulle troligtvis meddelas först ett par år fram i tiden. En uppgörelse i samförstånd, som är acceptabel för båda parter, borgar också för fortsatt goda affärsrelationer mellan parterna, säger Pernilla Wikström Pehrson, chefsjurist på Örebro kommun.

Ullis Sandberg (S), är kommunalråd i kommunen med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.
– Det är viktigt att en kommun tar ansvar för skattebetalarnas pengar och att vi säkerställer att vi får det vi betalar för. Med den här förlikningen tycker vi att vi hamnar mer rätt i kostnadsläge för det utförda arbetet och det känns bra att vi nått en lösning på en flerårig konflikt och nu kan gå vidare.