Nyheter

Återhämtningen i Japan lyfter Martinsons

Den japanska byggindustrin ökar sina inköp av skandinaviskt limträ och sedan mars har orderböckerna på Martinsons varit fulltecknade.

Nu har företaget gått upp till tvåskift på en av sina limträfabriker.

– Under lågkonjunkturen importerade Japan för lite limträ. Nu finns det ett uppdämt behov som den japanska byggindustrin tar igen med råge, säger Saku Tanaka, som är försäljningschef för den japanska marknaden.

Martinsons har länge sålt limträ till Japan. Leveranserna under det senaste året har dock minskat väsentlig på grund av ett rekordlågt byggande i Japan. Nu har utvecklingen vänt. Med råge.

Andra stora exportmarknader för Martinssons är, förutom den europeiska kontinenten, ett antal länder i Mellanöstern och Nordafrika.