Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad

Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad
Sveriges Byggindustrier träffade igår, torsdag den 15 november, representanter från socialdepartementet och lämnade över en åtgärdslista för en fungerande bostadsmarknad.
Sveriges Byggindustrier träffade igår, torsdag den 15 november, representanter från socialdepartementet och lämnade över en åtgärdslista för en fungerande bostadsmarknad. Kraven på listan har framför allt som syfte att stimulera bostadsbyggandet men gäller även frågor om människors hälsa, till exempel material i dricksvattenledningar.

– Det har varit givande att diskutera våra lösningar med ansvarigt departement och vi hoppas att regeringen nu ökar takten i sitt reformarbete för en bättre fungerande bostadsmarknad. Särskilt glädjande är att regeringen just idag har tillsatt en utredning för att förkorta plan- och bygglovsprocessen, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier har under lång tid fört fram dessa synpunkter till regeringen.

– Regeringen kommer inom kort att även se över lagen om riksintressen och göra en översyn av byggreglerna för studentbostäder, säger Ulf Perbo, statssekreterare på socialdepartementet.

Från politiskt håll vill Sveriges Byggindustrier se:

  • En effektivare plan- och bygglovsprocess

  • En friare hyressättning

  • Ett tydligt samband mellan infrastruktursatsningar och bostadsbyggande

  • Långsiktiga, förutsägbara, nationella energikrav för nyproduktion

  • Ekonomiska incitament för att energieffektivisera mer i det befintliga byggnadsbeståndet

  • Satsningar på forskning, utveckling, demonstration och uppföljning av energieffektivt byggande

  • Regler som säkerställer att material i dricksvattenledningar inte läcker ut ämnen som kan innebära risker för människors hälsa.

  • Förtydligande om deklaration av farliga ämnen i implementering av CPR, byggproduktförordningen

  • En översyn av beskattning av bostäder

Relaterade artiklar

Den bebyggda marken i landet ökar
Hon ska leda Skanskas bostadsutveckling i Stockholm
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Lång väntan på bygglov får JO-kritik