Nyheter

Att förutspå framtiden

Elin Schedin. AG advokat

Att förutspå framtiden är något som verkar eftersträvansvärt för mänskligheten. En trendsättare på området är Nostradamus, mest känd för att ha publicerat boken “Centuries” eller ”Les Propheties”, som sägs vara profetior av händelser från 1500-talet och framåt. Mer samtida är Simpsons, den världskända tecknade tv-serien. Upphovsmakarna anses bland annat ha förutspått både hästköttsskandalen 2013, Nobelpristagaren i ekonomi 2016 och det faktum att Donald Trump väljs till president över USA.

Som jurister ägnar vi oss åt andra slags förutsägelser, eller snarare ett slags framåtblickande proaktiv riskanalys där vi försöker förutspå vilka tänkbara scenarier som kan uppkomma – i framtiden. I byggprojekt lever avtalsparterna länge med sitt avtal, många gånger under flera år framöver. Hur ska parterna minnas vad tanken var med den bestämmelse som stöttes och blöttes och landades just innan avtalet skrevs på, vad gäller om något oförutsett dyker upp när schaktning påbörjas, hur länge får en part kräva betalt för utförda arbeten eller skadestånd och från vilken tidpunkt räknas preskriptionsfristen för sådana betalningskrav?

Lägg till det faktum att det utöver juridiska frågor förekommer en mängd tekniska frågor att ta hänsyn till. En fackmässigt genomförd geologisk undersökning utgör en god grund för att förutsäga hur markförhållandena ser ut men den verkliga bilden uppdagas i framtiden när arbetet utförs. Det är lite som att lägga ett pussel där många möjliga scenarier ska hanteras. Bestämmelser måste formuleras noggrant, allt för att skapa tydlighet och minimera risken för framtida konflikt.

Eftersom ett antal frågor återkommer i flertalet byggprojekt används standardavtal. Ni som läser är säkert bekanta med såväl AB 04 som ABT 06 och ABK 09. Utgör dessa avtalsinnehåll slipper parterna i mångt och mycket uppfinna hjulet på nytt varje gång. Dessutom är branschens aktörer vana vid att arbeta efter avtalen och kunniga i hur de ska tillämpas. Även med ett bra standardavtal krävs dock handpåläggning – avtalet måste anpassas utifrån det faktum att inget projekt är det andra likt.

Trots att jag arbetat med entreprenad- och konsulträtt i över tio år förvånas jag över hur ofta jag stöter på frågor och situationer som jag inte ställts inför tidigare. Genom ett gott samarbete mellan juristen och de som besitter den tekniska kunskapen och erfarenheten kan många konflikter undvikas, men i slutändan måste parterna också vara villiga att samarbeta. Allt går inte att förutsäga. Den som är rådgivare under ett byggprojekt bör också beakta att klienten många gånger får den bästa stöttningen genom att juristen är lösningsorienterad, något som erfarenhet av byggprojekt säkerställer.

För ett år sedan hade jag för egen del inte i min vildaste fantasi kunnat förutse att jag våren 2021 ska bli ägare till en engelsk mastiff. Enligt de som känner rasen är det ”a gentle giant with a thunderous bark”. Ett exemplar innehåller rekordet för världens tyngsta hund med 155,5 kg (!). Genom erfarenhet vet jag dock att vissa saker gäller för alla hundar men också att ingen individ är den andra lik. Själva storleken betyder inte nödvändigtvis att hanteringen blir svårare, på samma sätt som att det i ett byggprojekt av mindre omfattning kan förekomma lika eller mer komplexa frågor än i ett stort. Med det sagt förstår säkert ni som har sett filmen Turner & Hooch från sent 80-tal att jag tar mig an uppgiften med skräckblandad förtjusning.
 
Elin Schedin
Advokat

AG Advokat