Nyheter

Att häva eller icke häva…

… det är frågan! Jag tror att många känner igen sig i situationen när man, yrkesmässigt eller privat, har gjort ett köp eller en affär som inte gick som man tänkt sig. När den första instinktiva känslan är att dra i handbromsen och helst av allt ångra alltihop för att slippa spendera den energi och tid som krävs för att hitta en lösning på situationen.

Jag hamnade i den situationen för ett antal år sedan när jag skulle köpa en ny dator. Jag hade lagt mycket tid på att kolla upp och jämföra olika modeller för att till slut hitta en som jag kände skulle passa mina behov och klara av de program som jag ville använda. Jag beställde datorn och efter ytterligare ett par veckor levererades den hem. Glad och ivrig som ett barn på julafton (vilket jag får erkänna fortfarande gäller de tillfällen jag köper en ny teknisk pryl) rev jag upp kartongen och packade upp datorn. Så fort skärmen vaknade till liv kom besvikelsen – en stor röd fläck i mitten av skärmen p.g.a. trasiga pixlar. Förutom att det förstås var tråkigt att inte kunna använda datorn direkt kom även tankarna på hur många kontakter, åtgärder och tid som skulle krävas för att lösa problemet. Och varför skulle jag lita på att det inte fanns fler fel efter en reparation eller omleverans?

I ett nytt fall från Svea Hovrätt (mål T 11365-17 den 28 januari 2019) hade en beställare fått arbeten utförda på sitt tak av en entreprenör. Entreprenaden godkändes inte vid slutbesiktningen vilket ledde till att tvist uppstod mellan parterna. Beställaren gjorde gällande flera fel och brister som reklamerades till entreprenören. Beställaren innehöll betalning och hävde avtalet. Hovrätten konstaterade bl.a. att takpannor inte var korrekt spikade/fästa, att anslutning mot ventilationshuv var felaktigt utförd och att plåtbeslag på vindskivor hade fel lutning. Det förelåg således fel i entreprenaden – check. Hovrätten fann vidare att beställaren hade reklamerat felen i tid till entreprenören – check.

I det fallet är påföljder som prisavdrag eller hävning sådana som beställaren kan använda sig, vilket också skett genom att beställaren hävt avtalet – check. Men vad beställaren inte hade gjort var att låta entreprenören avhjälpa felen innan avtalet hävdes. Det var heller inte fråga om sådana omständigheter då beställaren hade rätt att avvisa ett avhjälpande. På grund av detta hade beställaren inte rätt att häva avtalet. Entreprenören tillerkändes därför ersättning för utfört arbete och material, medan beställarens yrkande om skadestånd för åtgärdande av taket ogillades.

Hävning är på många sätt den mest ingripande påföljden i ett avtalsförhållande. Det är ofta många faktorer och omständigheter som måste uppfyllas för att ett avtal ska få hävas. Dessa faktorer varierar mellan olika rättsområden och partsförhållanden, t.ex. om det rör sig om ett entreprenadavtal, hyresavtal eller köpeavtal samt huruvida det är fråga om två näringsidkare eller om det rör sig om ett konsumentförhållande. Man gör därför klokt i att noga kontrollera att alla checkboxar är kryssade innan man bestämmer sig för att häva.

Min trasiga dator skickade jag i alla fall tillbaka för reparation eller omleverans. Säljaren konstaterade att det rörde sig om ett pixelfel och de skickade ut en ny av samma modell. Kontakter och leveranstid gjorde att processen tog några veckor, men det kändes helt klart överkomligt när jag sedan hade en ny maskin att packa upp. Operativsystemet surrade igång, välkomstljudet strömmade ur högtalarna och skärmen lystes upp precis som förväntat – så när som på en bred, röd rand som sträckte sig tvärs över hela skärmen.

Niclas Tidare
Biträdande jurist

AG Advokat