Nyheter

Att övervaka eller lita på varandra

Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna. Foto: Ryno Quantz

När ett fel har begåtts, till exempel i säkerhetsfrågor, är rutinåtgärden att ta fram ännu fler regler och bestämmelser. Men vad är baksidan av mer kontroll? Mindre tillit. Och varför behövs mer tillit? För att den som ges förtroende ofta lever upp till det genom sitt agerande. Tillit är helt enkelt avgörande för framgång. 

Självklart blir inte allt automatiskt bättre av att ge ökad handlingsfrihet till medarbetare som inte är vana vid det. Att ändra beteenden tar tid. Att lita på en chef, medarbetare eller underentreprenör innebär alltid en risk. Men vi accepterar den risken först när vi inser att alternativet, att INTE lita på personen, faktiskt är sämre. Belöningen blir ökad trivsel och därmed ökad effektivitet.  

I en tillitsbaserad kultur måste vi lita på att alla tar sitt ansvar och se till att den resan görs i hela företaget eller projektet. Om vi inte lyckas med det hamnar vi i en destruktiv kultur, präglad av översitteri, förminskande, favorisering och frampressade kortsiktiga resultat på bekostnad av strategisk långsiktighet.

Överstelöjtnant Fredric Westerdahl reflekterade i somras över tillit i Försvarsmakten: ”Där finns det starka och kraftfulla ledarskap som krävs för att åtgärda även destruktiva beteenden. Vi har tillgångar i ledare som är lyssnande, uppskattande, utmanande, stödjande och möjliggörande. Ledare som värdesätter hårt arbete, integritet, uppriktighet, engagemang och hängivenhet. Vi kan tillsammans åstadkomma de förändringar som situationen kräver.” 

Precis som inom samhällsbyggnad, alltså. Vilken tur!  

Kajsa Hessel
Ordförande, Byggcheferna