Nyheter

Åtta byggherrar i Östra Sala backe

Stefan Pettersson, projektchef HMB Construction, Tomas Schäfer, byggproduktionschef ByggVesta och Keijo Siirtola, platschef HMB, bygger hyreslägenheter i Östra Sala backe. Foto: Susanne Bengtsson

I Östra Sala backe i Uppsala har kommunen, i den första etappen, tilldelat mark till åtta olika byggherrar.
En av dessa är ByggVesta, som uppför 171 hyreslägenheter.
–  Vi har en bra dialog med både kommunen och de andra byggentreprenörerna, säger Keijo Siirtola, platschef på HMB Construction.

I etapp 1 i Östra Sala backe, öster om Uppsala centrum, byggs fyra kvarter.
Kvarteren ska innehålla bostäder i olika former, ett vårdboende, en förskola och handelslokaler.
Bostadsrätter och hyresrätter byggs i form av både flerfamiljshus, radhus och radhusvåningar i flerfamiljshus. Utformningen ska variera både inom och mellan kvarteren, därför har flera byggherrar fått dela på varje kvarter.

Variation och mångfald är ledord i utvecklingen av Östra Sala backe, som byggs utmed en före detta kraftledningsgata.
Kommunen har uppmuntrat till lekfull och innovativ arkitektur. I etapp 1 är därför åtta olika byggherrar, åtta arkitekter och tre landskapsarkitekter inblandade.
–  För oss är det lika viktigt att bidra med hållbara som vackra hus, säger Tomas Schäfer, byggproduktionschef på ByggVesta.

ByggVesta bygger två huskroppar med 68 + 103 lägenheter i varierande storlekar samt garage under båda husen.
Byggstart ägde rum december 2015. Stomarbeten startade i mars i år.
Vecka 41 kommer taket på första kvarteret att vara plats. HMB och Byggvesta har samarbetat tidigare, bland annat i Rosendal i Uppsala.
–  Vi ser fördelar med att de har eget folk, en trygg organisation och är ett byggmästarföretag med gedigna kunskaper. Det är jätteviktigt att ha ett bra samarbete, säger Tomas Schäfer.

Just i det här projektet har ByggVesta frångått sitt byggsystem och låter entreprenören bygga på det sätt som de är trygga med.
–  Däremot gör vi inte avkall på våra högt ställda energikrav. I det här projektet testar vi dessutom att uppnå kraven för Miljöbyggnad silver, även om vi inte kommer att göra en certifiering.

Samarbetet med andra byggherrar och byggentreprenörer har också flutit på bra i Östra Sala backe.
–  Kommunen håller i samordningsmöten med alla inblandade, men vi byggentreprenörer har en löpande dialog dagligen. Det fungerar jättebra och vi hjälps åt, säger Keijo Siirtola, platschef på HMB.

Att Uppsala kommunen varit lyhörda och flexibla är något som uppskattats i projektet.
En lösning som växte fram var att kommunen tog en fil i anspråk på Fyrislundsgatan så att leveranser med tunga fordon till bygget kunde ske därifrån.
–  Det var också positivt att kommunen avvaktade färdigställandet av arbetena med gatan utanför bygget, säger Stefan Pettersson, projektchef hos byggentreprenören HMB Construction.

Han får medhåll av Tomas Schäfer.
–  Det händer att kommuner handlar upp entreprenörer vid fel tillfälle och att markentreprenörer sätter kantsten och gör planteringar innan vi byggt klart. Gör man rätt från början så slipper man göra om, risken finns ju att vi kör sönder planteringar, kantsten med mera. Jag vill ge kommunen en eloge för att de varit öppna för en dialog och lyssnat på byggherrarna och kunnat se till helheten, säger Tomas Schäfer.

Utvecklingen av Östra Sala backe sker i fyra etapper.
ByggVesta har fått markanvisning även i etapp 2.

Östra Sala backe, Markanvisning etapp 1:

  • Järntorget Bostad AB
  • Hauschild + Siegel Architecture AB
  • ByggVesta AB
  • TB Exploatering AB
  • Åke Sundvall Byggnads AB
  • Veidekke Bostad AB
  • Wallenstam AB
  • Svenska Vårdfastigheter AB (vårdboende och förskola)