Nyheter

Auras gyllene tak har lyfts på plats

De fyra taksektionerna, om vardera 30 ton, på kontorshuset Aura är nu på plats.

Bygget av det nya kontorshuset på Universitetsholmen i Malmö har nått en milstolpe. Skanska har nu lyft det gyllene taket på plats, ett nytt blickfång i området och startskottet för arbetsplatser i Citadellsstaden.

Skanska bygger Citadellsstaden på Universitetsholmen i centrala Malmö, ett område som knyter samman stadskärnan med Västra Hamnen. Kvarteren kommer att bestå av bostäder, kontor och handel. Genom sin närhet till både Malmö C och avkopplande kanaler och parker erbjuder Citadellsstaden en mix av både puls och paus. 
Kontorsprojektet Aura är igång sedan maj 2017 och nu har en milstolpe i projektet nåtts då husets guldskimrande tak lyfts på plats. Huset är ritat av den internationellt erkända arkitekten Dorte Mandrup som också ritat kontorshuset vid Malmö Live.
– Vi är glada för Auras självsäkra och utmärkande arkitektur, det gyllene taket kommer att bli ett naturligt blickfång i stadssiluetten. Redan nu kan man se hur huset tar plats i området, ett elegant kontor längs med den nya Neptunigatan, säger Jessica Andersson marknadsansvarig på Skanska Öresund.
Den översta våningen i Aura har dubbel takhöjd och stora glaspartier mot Malmö Coch Ribersborg. Takets guldskimmer återkommer kring de stora fönsterpartierna på husets fasad där det möter den varmgrå betongen och den välkomnande, ekbeklädda entrén.
För att bygga ett avancerat, tungt och dessutom brant sluttande tak på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt har taket byggts i sektioner på marken för att sedan lyftas på plats med kranar. Arbetet var extra komplicerat då man behövde koppla om taksektionerna i luften och använda två kranar för att klara lyftet av respektive sektion.
– Att bygga taket på marken har gett en säkrare arbetsmiljö och man har kunnat säkerställa kvaliteten i utförandet. Genom detaljerad planering och tur med väder har man lyckats lyfta de fyra taksektionerna, om vardera 30 ton, på plats. Lite som enkrona på verket, säger Martin Persson projektchef på Skanska Öresund.
Planerad inflyttning för Aura är våren 2019 och de första signerade hyresgästerna är Trägårdhs Advokatbyrå, Grant Thornton och Tritons förskola.

Jenny Marcuson Fors