Nyheter

Avloppsslam i billig tegelsten

Genom att använda avloppsslam vid tillverkning av byggstenar kan både energi och material sparas visar tyska försök.

Vid universitetet Witten/Herdecke har man tagit fram den nya byggstenen, som kallas Ecobrick.

Vid framställningen kan man spara 50 procent energi och 10 procent material, och dessutom isolerar stenen 20 procent bättre än konventionella tegelstenar, vilket minskar energikostnaderna för uppvärmning av huset.

Att avloppsslam inte använts tidigare beror på att det höga vatteninnehållet höjde energikostnaden enormt vid bränning.

Vid universitetet utvecklades en teknik att först blanda slammet med kalk och sand till ett granulat, fritt från skadliga ämnen. Granulatet kan sedan blandas i lämplig mängd med sand, kalk och vatten.

Färg och hållfasthet ändras bara marginellt, och projektledaren Karl-Ulrich Rudolph liknar förändringen med papper som framställs med inblandning av bra returpapper.

Främst i utvecklingsländer anses framtiden finnas för Ecobrick, där möjligheten att göra byggmaterial av avloppsslammet skulle kunna vara en drivkraft att alls rena avloppsvattnet.

Håkan Abrahamsson / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se