Nyheter

Avmattad efterfrågan i södra Sverige

JM ser en dämpad efterfrågan på bostäder i södra och västra Sverige. Men lönsamheten är god och intäkterna har ökat med fem procent. Det framgår av JM:s kvartalsrapport.

Intäkterna ökade från 3,0 miljarder kronor första kvartalet förra året till 3,2 miljarder kronor i år. Resultatet före skatt uppgick till 457 miljoner kronor, vilket är en minskning med 35 miljoner.

Under årets första tre månader har JM inte sett några tecken på avmattning i Stockholm. Däremot ser företaget en dämpad efterfrågan i södra och västra Sverige, och i Norge och Danmark är efterfrågan fortsatt låg.

— Den finansiella oron leder till att kunderna blir avvaktande. Men de senaste veckorna har vi haft en större kundtillströmning på våra visningar, säger JM:s vd Johan Skoglund.