Nyheter

Avslag för YH-utbildningar oroar

Nästa läsår blir det ingen YH-utbildning för byggnadsingenjörer och arbetsledare i Stockholmsregionen. Myndigheten för Yrkeshögskolan ger inte tillstånd eftersom de menar att utbildningarna har fel förkunskapsnivå.

– Det är oroande att myndigheten som hanterar det här ställer speciella krav när vi i branschen inte har samma krav. Våra medlemsföretag är väldigt bekymrade, säger Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening.

1 186 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med start hösten 2014 eller våren 2015 skickades in till Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, och det är fler än någonsin tidigare. Under hösten behandlades ansökningarna och under förra veckan presenterades resultatet. Totalt beviljades 377 utbildningar.

23 utbildningar till byggproduktionsledare/arbetsledare kom in totalt, av dessa fick nio avslag. Av de nio har sex av utbildningarna bedrivits tidigare på olika orter i Sverige och tre var ”nya” utbildningar.
Inom YH beviljas utbildningarna två starter och därefter måste de söka om i konkurrens med alla som söker i den ansökningsomgången.

Nackademin och Hermods är två av dem som inte fick tillstånd för kommande läsår. I övriga landet fick till exempel också Lappland kommunalförbund och Plushögskolan avslag.

– Alla ansökningar får individuella avslagsskäl. Ett vanligt förekommande för just denna yrkesroll är bedömningen att yrkeserfarenhet krävs som förkunskapskrav då det är en arbetsledande yrkesroll, något som MYH har preciserat i vårt ställningstagande som publicerades i samband med att ansökningsomgången öppnade, säger Jill Thenander, tillförordnadavdelningschef för utbildningsfrågor, Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Det här håller våra medlemsföretag absolut inte med om. Vi vill bredda basen för rekrytering. Vi har många exempel på bra projektledare som kommer från andra branscher. Det handlar inte bara om byggtekniska lösningar, utan om att vara bra på logistik och göra allt i rätt ordning. Det är oroande att myndigheten som hanterar det här ställer speciella krav när vi i branschen inte har samma krav. Våra medlemsföretag är väldigt bekymrade, säger Elisabeth Martin, Stockholms Byggmästareförening.

Om detta säger Jill Thenander:

– Det verkar förekomma olika syn kring just detta krav, då vi i samtal med andra branschföreträdare fått kännedom om att man i branschen ser det som ett krav med yrkeserfarenhet. Vi kommer fortsätta föra dialog med branschen och har för avsikt att bland annat boka in möte med Sveriges Byggindustrier.

Elisabeth Martin berättar att de fått in många mejl där medlemsföretagen undrar om det finns något de kan göra och vad som kommer att hända.

– De som går utbildningen nu får gå klart, men sedan det blir ju ett avbräck, ett år utan studenter. Vi har räknat ut att vi behöver cirka 500 ingenjörer och arbetsledare om året, men nu blir det ett år utan. Det kommer bli svårt att rekrytera och risken är att företag stjäl personal från varandra, säger Elisabeth Martin.

– Sett till antalet beviljade utbildningsplatser inom yrkesrollen byggproduktionsledare/arbetsledare så är denna faktiskt prioriterad i årets ansökningsomgång. Mer än hälften av de sökta platserna, 55,6 procent, beviljades vilket innebär 766 nya utbildningsplatser. Snittet generellt i denna ansökningsomgång var 31 procent, säger Jill Thenander.

Kommentarer om MYHs beslut:

1. Hur reagerade du på beskedet om att utbildningarna inte får tillstånd för kommande läsår?

2. Vilka konsekvenser får det?

Lars Benton, vd, Byggnadsfirman Viktor Hanson:

1. Svårt att tro på. För vår del så är detta en av våra främsta vägar till nyrekrytering av arbetsledare. Vi har idag fyra studenter från Nackademin som gör sin praktik hos oss.

2. Jag är mycket oroad för hur vi skall klara av nyrekryteringen till branschen i stort och till vårt företag.

Monica Staaf, projektledare, Svenska Bostäder:

– Med stor förvåning. Min uppfattning är att utbildningarna fyller ett stort behov. Jag har deltagit i flera tillsynsbesök och delgivit nämnden mina synpunkter. Det kan inte vara någon där som tvivlat på att näringslivet tycker att utbildningen behövs. Vi är många i styrgrupperna som lägger tid och resurser på att få utbildningarna så bra och anpassade som möjligt.

-Det är fortfarande stora pensionsavgångar inom byggbranschen. Det har inte funnits någon gymnasieingenjörsutbildning under många år. Den som är yrkesarbetare inom byggbranschen kan bli en superb arbetsledare eller projektör. Vi har anställt tre personer de senaste åren. Dessa jobbar nu som projektledare ombyggnad/ROT. Även den som kommer direkt från gymnasiet bör få möjlighet till denna utbildning.