Nyheter

Avslag på överklagan <br></br> av Citytunneln

Konkurrenten hade fel. Upphandlingen för Citytunneln i Malmö var korrekt, anser länsrätten i Dalarna. Nu kan Banverket Produktion dra igång byggandet av järnvägstunneln.

När Banverkets konkurrent Balfour Beatty Rail överklagade upphandlingen i mitten av april stoppades entreprenaden med järnvägstekniska installationer. Ett kontrakt värt omkring 390 miljoner kronor som undertecknades av Banverket Produktion i slutet av mars.

Men länsrätten i Dalarna anser att upphandlingen är korrekt genomförd och häver ogiltigförklaringen av kontraktet.

— Det innebär en lättnad för oss i projektet, även om vi hela tiden vetat att vår anbudsutvärdering var korrekt. Nu kan vi åter sätta full fart och återuppta arbetet med den sista stora entreprenaden inom projektet, säger Örjan Larsson, Citytunnelns projektchef.

Kontraktet gäller tunnlarna från station Hyllie fram till den nya underjordiska stationen Malmö C Nedre.