Avslag på överklagan <br></br> av Citytunneln

Avslag på överklagan
<br></br> av Citytunneln
Konkurrenten hade fel. Upphandlingen för Citytunneln i Malmö var korrekt, anser länsrätten i Dalarna. Nu kan Banverket Produktion dra igång byggandet av järnvägstunneln.

När Banverkets konkurrent Balfour Beatty Rail överklagade upphandlingen i mitten av april stoppades entreprenaden med järnvägstekniska installationer. Ett kontrakt värt omkring 390 miljoner kronor som undertecknades av Banverket Produktion i slutet av mars.

Men länsrätten i Dalarna anser att upphandlingen är korrekt genomförd och häver ogiltigförklaringen av kontraktet.

— Det innebär en lättnad för oss i projektet, även om vi hela tiden vetat att vår anbudsutvärdering var korrekt. Nu kan vi åter sätta full fart och återuppta arbetet med den sista stora entreprenaden inom projektet, säger Örjan Larsson, Citytunnelns projektchef.

Kontraktet gäller tunnlarna från station Hyllie fram till den nya underjordiska stationen Malmö C Nedre.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder