Nyheter

Avslår bygglov för 200 meter hög radiomast

Bauer media får inte bygga sin radiomast bredvid Nackamasterna, enligt en dom i HD. Foto: Getty Images

 Bauer Media, företaget bakom kanaler som Mix Megapol, NRJ och Rockklassiker, nekas att bygga en nya radiomast i Nacka. Det står klart efter att Högsta domstolen (HD) har avgjort den långdragna bygglovstvisten, meddelar nyhetsbyrån Sirén.

Bauer Medias huvudsakliga verksamhet är att sända kommersiell radio. Bolaget ansökte om bygglov för att få uppföra en 212 meter hög radiomast och två teknikbodar på fastigheten Erstavik 25:1,cirka 400 meter från de två befintliga radiomasterna, de s.k. Nackamasterna, och i närheten av Nackareservatet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun, som avslog ansökan redan 2017, har yrkat att Högsta domstolen ska avslå Bauer Medias ansökan om bygglov. Och nu efter att målet passerat flera instanser meddelar alltså HD att de upphäver Mark- och miljööverdomstolens dom och fastställer mark- och miljödomstolens domslut som innebär att det inte blir något bygglov.

HD konstaterar att enskild radioutsändning förvisso är skyddsvärt och att platsen är lämplig, men att vikten av att bevara det intilliggande Nackareservatets naturvärden väger tyngre.

Sirén/Byggvärlden