Nyheter

Avslår överklagande om Förbifart Stockholm

Förbifarten ska avlasta Stockholms innerstad. Foto: Trafikverket.

Regeringen har gett avslag på överklagandena av arbetsplanen för Förbifart Stockholm.

Det innebär att Trafikverket kan börja handla upp de stora entreprenaderna.

– Det här är en av våra riktigt stora milstolpar, säger projektchef Johan Brantmark vid Trafikverket.

Den nya motorvägen väster om Stockholm har kantats av omfattande förseningar. Trafikverket har jobbat med projektet sedan 2006 och byggstarten har skjutits fram gång på gång.

Men nu verkar det som att första spadtaget är inom räckhåll.

På torsdagen beslutade regeringen att avslå överklagandena av arbetsplanen för Förbifart Stockholm. Därmed har den vunnit laga kraft.

Beskedet togs emot med glädje på Trafikverket.

– Vi är oerhört glada. Jag har jobbat med det här i två år, men min arbetsgivare har ägnat nästan tio år åt detta. Det är en väldigt lång process som slutligen går i mål, säger projektchef Johan Brantmark.

Beslutet var nödvändigt för att komma vidare.

– Det här är en av våra riktigt stora milstolpar. Det innebär att vi har fått vägrätt att genomföra bygget. Rent praktiskt betyder det att vi kan börja handla upp de stora entreprenaderna och med det här i ryggen kan vi också påbörja mindre arbeten i fält, som exempelvis fönsterbyten i privata fastigheter.

För att kunna sätta spaden i marken behöver Trafikverket även klartecken från Mark- och miljödomstolen. Huvudförhandlingar för de miljödomar som projektet ansökt om är inplanerade till hösten. Särskilt viktig är en dom som rör tillstånd att leda bort grundvatten.

– Det är en fråga om hur projektet ska genomföras, hur mycket vatten som får läcka in i tunneln. Jag räknar med att jag har ett domslut i slutet på året. När jag har fått domen kan jag börja gräva mig ner under vattenytan, säger Johan Brantmark.

Mark- och miljödomstolen har också börjat titta på överprövningarna av de detaljplaner för Stockholms stad och Huddinge kommun som rör den nya motorvägen. Domstolen har hittills meddelat dom för 1 av 13 överklagade detaljplaner. Det överklagandet avslogs.

Samtidigt som Trafikverket jobbar på med det praktiska kring förbifarten laddar de politiska partierna för riksdagsval. Omfattningen på motorvägsprojektet har gjort det till en omdebatterad fråga – både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har varit tydliga med att de tycker att pengarna ska satsas på annat håll.

Men vad ett eventuellt politiskt maktskifte skulle innebära för projektet är inget Johan Brantmark ligger sömnlös över.

– Jag varken kan, vill eller ska spekulera i vad som händer efter valet. Men jag kan konstatera att regeringens beslut har ett brett parlamentariskt stöd. Samtliga partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet är förespråkare för förbifarten.

Förbifart Stockholm

Vad: En drygt 21 km lång ny väg varav drygt 18 km i tunnel. Restiden för hela sträckan beräknas till knappt 15 minuter. 

Vem: Trafikverket bygger ny sträckning för E4 väster om Stockholm.

Varför: Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem.

Byggtid: Cirka 10 år.

Budget: Knappt 28 miljarder kr (2009 års prisnivå).

Finansiering: Cirka 80 procent via trängselskatt och cirka 20 procent från staten. Ingen trängselskatt planeras på Förbifart Stockholm.