Nyheter

Avtal ger tydligare villkor för uthyrd personal

Det ska bli mer förutsägbart vad de uthyrda ska ha för lön. Bemanningsföretagen har tillsammans med samtliga 14 LO-förbund kommit överens om att komplettera bemanningsavtalet.

Bemanningsavtalet säger att de inhyrda ska ha samma lön och arbetsvillkor som de andra arbetstagarna hos kundföretaget. Men vad gäller om exempelvis kundföretaget inte har några anställda på arbetsplatsen?

Just den frågan avgjorde Arbetsdomstolen i somras till förmån för fackets tolkning. Byggnadsarbetareförbundet hade krävt att de inhyrdas lön i det fallet skulle jämföras med löneläget hos byggnadsarbetarna på kundföretaget NCC:s andra arbetsplatser i Göteborg. Det höll alltså Arbetsdomstolen med om.

Att bestämma lönen utifrån, som i det här fallet hela Göteborg, är inte lätt, menar Bemanningsföretagens vd Henrik Bäckström.
— Det kan fungera i byggbranschen där man har en ganska bra koll på lönen i en region och i en stad. Det är svårare inom andra branscher.

Men den här situationen har alltså parterna i bemanningsavtalet försökt komma till rätta med genom att komplettera avtalet med vissa ändringar som träder i kraft den 1 oktober.
— Vi har nu gjort om avtalet så att bemanningsföretaget ska komma överens med fackklubben på kundföretaget om vilken lön som ska gälla, säger Henrik Bäckström.

Det vill säga om arbetare hyrs in för att exempelvis arbeta på Volvo ska bemanningsföretaget förhandla med IF Metall om villkoren för de inhyrda.

Henrik Bäckström hoppas nu att den här förändringen ska underlätta och ge mer förutsägbarhet både för de uthyrda och för bemanningsföretaget. Han är extra nöjd med att parterna har kunnat lösa det här under pågående avtalsperiod och därmed under fredsplikt.

LO:s avtalssekreterare Per Bardh är också nöjd med ändringarna i avtalet, som han tror ska förhindra att bemanningsavtalets huvudprincip om lika lön för lika arbete åsidosätts.

Elisabet Örnerborg / Lag & Avtal

Läs fler nyheter på www.lag-avtal.se