Nyheter

Avtal klart för 12 000 väg- och järnvägsarbetare

Sveriges Byggindustrier och Seko har träffat ett nytt Väg- och banavtal som gäller fram till 30 april 2017.

En nyhet i det nya avtalet är att ackordet har utmönstrats och därmed har alla skrivningar om ackord plockats bort.  

– Ackordet har spelat ut sin roll, säger Martin Ulfving, huvudförhandlare Sveriges Byggindustrier.

Avtalsvärdet är 2,2 procent, är inom ramen för industrins märke, och ger en ökning av utgående lön för yrkesarbetare med 695 kronor i månad och grundlönen höjs till 26 621 kronor/mån, enligt ett pressmeddelande från Seko.

– Det är glädjande att vi tar bort alla skrivningar om ackordet i avtalet. Sveriges Byggindustrier och Seko är överens om att ackordet är ett ålderdomligt lönesystem som inte gynnar branschen. Det premierar ett snabbt utfört arbete istället för ett väl utfört arbete.  Att ta bort skrivningarna om ackord har ett stort symboliskt värde, säger Martin Ulfving, huvudförhandlare Sveriges Byggindustrier.

Några punkter från avtalet: 

– Avtalsvärdet är 2.2 procent på 12 månader.

– Partsgemensamt arbete kring jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning.

–  Ackordet har utmönstrats ur avtalet. Som utgångspunkt gäller månadslön men de lokala parterna har möjlighet att träffa överenskommelse om löneform som bäst passar verksamheten.

– Förenklade regler kring arbetsplatsanmälan. I de företag där det finns en medbestämmandegrupp kan information om ny arbetsplats lämnas till den i stället för till Seko.

– Utökad period för kortvarig in- och utlåning av arbetskraft mellan företag. Vid dessa kortvariga in- och utlåningar krävs t.ex. inte förhandlingar med lokal facklig organisation.

– Medlemsföretag i Maskinentreprenörerna läggs till i den s.k. frikretsen, dvs. de är automatiskt godkända att anlita som underentreprenörer.

– Utökad kontroll vid anlitande av underentreprenörer.

-Huvudentreprenör ska på begäran upprätta lista av underentreprenörer på arbetsplatsen.

– Förtydligande av förhandlingsskyldigheten vid införande av övervakningssystem samt införande av rutiner kring alkohol- och drogtester.

Källa: Sveriges Byggindustrier