Nyheter

Avtalen med byggaktörerna på Masthuggskajen klara

Visionsbild Masthuggskajen. Bild: Kanozi Arkitekter

Nu är det klart hur den två hektar stora halvön på Masthuggskajen ska byggas. Älvstranden Utveckling blir byggherre för all grundläggning på halvön. Alla avtal med de inblandade byggaktörerna är klara och nu väntar en upphandling av entreprenören som ska utföra konstruktionsarbetet.

Älvstranden Utveckling har nu en tydlig plan för hur ansvaret för den nya halvön i älven ska fördelas. Älvstranden Utveckling har kommit överens med Stena Fastigheter, Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter om grundläggningen av deras kvartersmark, och med trafikkontoret om allmän plats. Det framgår av ett pressmeddelande.

Upphandlingen av en samlad entreprenad för den nya halvön startar i mars och beräknas vara klar under året. Grundläggningsarbetet planeras starta 2022. Inflyttningen i de första kontorslokalerna kan ske 2025 och i de första bostäderna 2026.

—Genom den här lösningen kommer halvön att byggas på ett rationellt och smart sätt. Göteborgs Stad får en halvö till ett fast pris där de risker som alltid är förknippade med sådana här stora projekt fördelas mellan Älvstranden Utveckling och de privata byggaktörerna på Masthuggskajens halvö, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

En utbyggnad av Masthuggskajen är sedan tidigare beslutad av Göteborgs Stad. Normalt sett står staden för grundläggningen av gator, trottoarer och parker, medan byggaktörerna står för husens grundläggning. En process som kan innebära gränsdragnings- och samordningsproblem när flera olika entreprenörer ska samsas på samma plats.

— När det nu handlar om en helt ny yta i vattnet med en tekniskt komplicerad konstruktion är det ekonomiskt och kvalitetsmässigt bättre att bygga allt i en sekvens. Nu genomför vi all grundläggning på halvön och får då kontroll på ekonomi, teknik och tidplan. Det innebär en ökad attraktionskraft för den stora entreprenad som ska upphandlas, säger Lena Andersson.

— Det är ett styrkebesked för oss som bolag och för staden att vi på ett effektivt sätt tar oss an utmaningen att bygga en ny halvö i älven. Det är en viktig pusselbit när staden närmar sig vattnet, säger Tomas Bolling Nilsson (M), styrelseordförande i Älvstranden Utveckling.

Elof Hansson Fastigheter är en av byggaktörerna. De kommer tillsammans med Alecta Fastigheter att bygga kontorshusen Global Business Gate.

 — Detta känns riktigt bra. Det är ett stort kliv framåt för genomförandet av vårt kontorsprojekt Global Business Gate som ska ta plats på halvön och stå färdigt från och med 2025, säger Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter.

BYGGAKTÖRER:

  • Halvön på Masthuggskajen kommer att bestå av fyra fastigheter och allmän platsmark. 
  • Stena Fastigheter bygger hyresrätter, skola, lokaler för restauranger och caféer samt kontor 
  • Riksbyggen ska uppföra bostadsrätter.
  • Elof Hansson Fastigheter kommer tillsammans med Alecta Fastigheter att bygga kontorshusen Global Business Gate.

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING:

  • Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag i Göteborgs Stad med uppdraget att förverkliga Vision Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. 
  • Med Älvstaden blir centrala Göteborg dubbelt så stort. Strategin är att knyta ihop staden över älven, stärka kärnan och möta vattnet.
  • Älvstranden Utveckling utvecklar den hållbara staden i nära samverkan med stadens förvaltningar, göteborgarna och näringslivet.