Nyheter

Avvaktande marknad, ser ökat fastighetsutbud i Stockholm

Stockholms bostadsmarknad var fortsatt avvaktande under det fjärde kvartalet. Samtidigt har utbudet av fastigheter för utveckling av bostäder i Stockholm ökat.
Det skriver JM-vd:n Johan Skoglund i bokslutet för 2017.

”JM har en mycket god position för att utnyttja de möjligheter till förvärv som kan skapas”, fortsätter han.

Vidare nämner han att ”produktionsvolymen i Stockholm har utvecklats väl under året med god lönsamhet där produktionsstartade bostäder under det fjärde kvartalet har normal bokningsnivå”.

Vid årsskiftet hade JM 65 procents andel sålt/bokat i pågående produktion (77).

JM avser inte att komvertera bostadsrättsprojekt till hyresrättsprojekt. Det sade vd:n Johan Skoglund under torsdagsförmiddagens rapportpresentation och påpekade att bolaget vid behov i stället arbetar med upp- eller nedjusteringar av priser.

Han konstaterade att bostadsmarknaden är mer avvaktande generellt, inte minst i Stockholm. Bostadsköpare är nu inte längre lika intresserade av att teckna kontrakt tidigt i försäljningsprocesser. JM:s andel bokat/sålt i pågående produktion har i spåren av detta rört sig ned till 65 procent.

”Projekt med 100 procent sålt rör sig ut (ur produktionsportföljen), medan projekt där vi har 30-50 procent bokat startas”, förklarade vd:n och lade till att trycket på andelen sålt/bokat kan tänkas vara på nedåtgående även framgent.

JM:s styrelse avser inte att föreslå årsstämman om förvärv av egna aktier. Det framgår också av bokslutet för 2017.

”JM kommer inte heller förvärva egna aktier under det första kvartalet 2018. Syftet är att ta vara på större förvärvsmöjligheter av exploateringsfastigheter om tillfällen uppstår. Den starka finansiella ställningen stödjer också prioriteringen att starta nya bostadsprojekt”, står det i bokslutet.

Intäkterna ökade till 17 008 mkr (15 752) och rörelseresultatet ökade till 2 369 mkr (2 011). Rörelsemarginalen ökade till 13,9 procent (12,8)

Resultatet före skatt ökade till 2 579 mkr (1 951). Resultat efter skatt ökade till 2 194 mkr (1 540)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 38,7 procent (31,4). Resultatet per aktie under året ökade till 31,00 kronor (21,20)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 2 013 mkr (1 957)

Antal sålda bostäder minskade till 3 100 (3 843) och produktionsstarterna uppgick till 3 873 (4 187)

Övervärden exploateringsfastigheter om 7,2 mdkr (7,0)

Utdelning för 2017: Styrelsen föreslår 11,00 kronor (9,50) i utdelning

Nyhetsbyrån Direkt