Bäddat för ny typ av hem

Bäddat för ny typ av hem
Vad är HBT-personer rädda för inför en framtida flytt till ett äldreboende? Det ska arkitektfirman Per Aase ta reda på.

Arkitektfirman tilldelades nyligen 400 000 kronor för att göra undersökningen. Pengarna kommer från regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, som leds av Hjälpmedelsinstitutet.

Per Aase ska undersöka både vilka förväntningar och vilka farhågor som HBT-personer har inför deras kommande äldreboende. Till exempel kan HBT-personer, efter att ha varit hänvisade till en heteronormativ äldreomsorg, hysa en rädsla och oro inför att inte bemötas med värdighet, respekt och kunskap om sin sociala tillhörighet.

— Vi tycker att alla människor ska ha rätt till ett värdigt och bra boende. Det här är en grupp som vi tycker är viktigt att man inte glömmer bort. Kan vi få fram information som hjälper kommuner och fastighetsägare att inte diskriminera HBT-personer så vore det väldigt intressant. En av sakerna jag ser fram emot att få veta är om HBT-personerna säger att de vill bo på ett eget ställe, eller i samhället med alla andra, säger Tomas Lagerwall, samordnare på Hjälpmedelsinstitutet.

Undersökningen görs i samarbete med forskare vid Karolinska institutet och resultaten ska vara klara till våren 2012. I ett senare skede kommer undersökningen eventuellt att ligga till grund för en fysisk byggnad som gestaltar, både fysiskt och socialt, ett äldreboende med inriktning mot HBT-personer.

Hjälpmedelsinstitutet leder regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar sedan hösten 2010. Syftet är att stimulera kommuner till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre.

Bakgrunden är att Sverige står inför en kommande äldreboom. Om 20—30 år kommer närmare 25 procent av befolkningen vara över 65 år. Därför måste fler bostäder anpassas till äldres förutsättningar och behov.

Hittills har Hjälpmedelsinstitutet delat ut pengar till ett drygt 40-tal projekt inom ramen för Bo bra på äldre dar. Den 9 september går ansökningstiden för den sista ansökningsomgången, som handlar om hur kommuner kan förbättra sin planering för äldreboenden och bostäder riktade till äldre.

Hur tycker du att projektet Bo bra på äldre dar har gått?

— Jag tycker att det har varit stort intresse från kommunernas sida. Många inser att det här är jätteviktigt och att det är mycket pengar inblandat. Gör man fel från kommunernas sida kan det bli kostsamt framöver, säger Tomas Lagerwall.

Tror du projektet kommer att leda till att fler bostäder som passar för äldre kommer att byggas?

— Det hoppas jag verkligen. Det behövs en större mångfald av bostäder. Det handlar om livskvalitet för väldigt många människor. Vi människor är väldigt olika, och det är viktigt att man får utlopp för det. Vill man bo nära naturen ska man få göra det, vill man gå på konsert ska man få göra det, säger Tomas Lagerwall.

Byggvärlden skrev för ett par år sedan om Micasas bygge av ett äldreboende av iranskt snitt i Tensta, för äldre personer med persiska som modersmål. Micasa hade då även etniska boenden för finländare, ester och ungrare.

Fotnot: HBT står för homosexuella, bisexuella eller transpersoner.

Relaterade artiklar

Heta frågor till nya ministern
”Väntar på konkret politik från den nya regeringen”
Så här vill Byggföretagen förändra politiken – lanserar reformagenda
Regeringen tar krafttag mot ”skurkföretag”