Baksmälla i Mälardalen

 
Sverige Byggers byggstart- och projekteringsindex har legat på minus det senaste året. Det är bostäder som förklarar nedgången i byggstarter medan den fallande projekteringsaktiviteten tillskrivs både bostäder och anläggningssektorn. Utvecklingen i Mälardalen, ligger i princip i linje med vad vi ser i riket, med den skillnaden att rörelserna ofta blir större när man synar en geografisk delmarknad. 

Enligt Sverige Byggers byggstartindex för riket så har byggkostnadsvolymen i upphandlade och byggstartade projekt minskat med 4 procent den senaste tolvmånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Den svagaste geografiska utvecklingen ser vi i Kronoberg, Uppsala och Östergötlands län med nedgångar på mellan 22 och 36 procent, medan de byggkategorier som faller mest är bostäder och idrottsanläggningar.

Projekteringsindex har fallit sedan början av förra året och nedgången på 11 procent i den senaste mätningen pekar på att den negativa utvecklingen håller i sig. Det bör dock påpekas att projekterandet i Uppsala, Örebro och Skåne län har ökat det senaste året, medan Stockholm sjunker kraftigt.

Projekteringsindex har minskat inom de flesta och framför allt i de tyngsta delkategorierna. Ljuspunkten är de kategorier som ligger i den offentliga sektorn som till exempel, skola, sjukvård och idrottsanläggningar som alla ökat jämfört med förra året. Nedgången för flerbostadshus på 12 procent, får dock en för marknaden påtaglig effekt, då denna kategori står för i runda slängar halva projekteringsvolymen.

I Mälardalen, (Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland och Örebro län), har byggstartsindex minskat med 8 procent. Vi ser en nedgång i drygt hälften av byggnadskategorier där främst bostadsbyggande blir tongivande då det står för drygt hälften av den startade volymen. I denna kategori har byggstartsindex minskat med knappt 20 procent senaste året. Om vi skall belysa några av de kategorier som visar ett positivt indextal så får vi titta på vägar/gator, skolor och sjuk och hälsovårdskategorierna, som alla ökar. Dessa tre kategorier utgör ca. 20 procent av marknaden. En annan ljuspunkt är att det senaste 12-månadersperioden har startats 24 procent mer industri och verkstadslokaler.

Projekteringsindex ligger stadigt på minus i årstakt (ned 15 procent) men i Mälardalen, som i riket i övrigt, har man en period av mycket kraftig tillväxt i bagaget. Vissa byggnadskategorier ökar starkt och den mest betydande ökningen syns i skola/förskola som ökar drygt 70 procent, vilket tar kategorin upp till en andra plats volymmässigt. Största volymtappet kommer icke överraskande från flerbostadshus, som står för nästan 60 procent av volymen, så även om minskningen på 16 procent inte är den i sammanhanget största så innebär det en kraftig påverkan på totalnivån.

Stockholm och Uppsala är de två största länen med en knappt 30 procentig andel av hela Sveriges byggstartsvolymer, resterande län i Mälardalen utgör ca. 10 procent av Sverigevolymen. Samtliga Mälardalslän minskar volymmässigt i den senaste mätningen, och de största procentuella minskningarna kommer från Uppsala och Örebro län som faller 25 respektive 16 procent.

Projekteringsindex faller också det i Stockholm och Södermanlands län, medan de ökar i de andra tre länen. Kraftigast är projekteringsökningen i Örebro, som ökar hela 68 procent, medan Västmanland kommer in som tvåa med en 12 procentig ökning. I Uppsala är projektökningstakten mer blygsamma 2 procent.

Enligt Sverige Bygger är nybyggnaden av tvärförbindelsen i Södertörn det största projekt som planeras bli påbörjat i Mälardalen under de kommande åren. Som god tvåa kommer ett flerbostadshusprojekt i Nacka in, projektet är en nybyggnation av 2000 bostäder i Bergs oljehamn, till en kostnad av ca. 4,5 mdr.  

Mattias Pettersson
Marknadsanalytiker
Prognoscentret


Tabell: Största kommande projekt , Topp 10, i Mälardalen (baserat på byggkostnad i miljoner kronor). 

          
ProjektnamnProjektKommunByggkostnadByggstartHuvudkategori
Tvärförbindelse Södertörn/Väg 259Nybyggnad av väg Tvärförbindelse SödertörnHuddinge100002020  Vägar, gator, torg
Bergs Gård, OljehamnenNybyggnad av flerbostadshus i NackaNacka45002020  Flerbostadshus
Järfälla Idrottsstad, Veddesta 3Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya VeddestaJärfälla3500202001Flerbostadshus
Globen ShoppingTillbyggnad av galleria i Johanneshov, StockholmStockholm26502020  Köpcentrum
Bromma flygplats-HelenelundUtbyggnad av Tvärbanan mellan Bromma flygplats-HelenelundStockholm2500201906Järnväg och spårväg
Rosenkälla Öst, etapp 1Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1Österåker25002020  Köpcentrum
Nya bostäder i MälardalenNybyggnad av bostäder i MälardalenStockholm25002020  Flerbostadshus
KistadalNybyggnad av hyres- och bostadsrätter samt omb till studentbostäder i KistaStockholm20002020  Flerbostadshus
CityLink, Danderyd-SkanstullNy kraftledning i tunnel mellan Danderyd-skanstullDanderyd18502019  Elektrisk ledning
HässelbygrenenUpprustning av tunnelbana; HässelbygrenenStockholm17002020  Järnväg och spårväg
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se