Nyheter

Balder blir ankarpartner i Väsby-projekt

På bild från vänster: Anne-Sophie Arbegard, projektchef Väsby Entré, Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby, Erik Selin, VD Balder, Oskar Weinmar, oppositionsråd Upplands Väsby, Hillevi Engström, kommundirektör Upplands Väsby. Fotograf: Oskar Kullander.

Fastighets AB Balder blir så kallad ankarpartner i arbetet med Väsby Entré, d.v.s. kommer att utveckla mer än hälften av Väsby Entré. Beslutet har klubbats i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby godkände på måndagen ett markanvisningsavtal mellan Upplands Väsby kommun och Balder. Därmed blir Balder kommunens ankarpartner i det fortsatta arbetet med Väsby Entré, som är Upplands Väsbys största stadsbyggnadsprojekt någonsin.

– Väsby Entré kommer att bli ett landmärke för norra delen av länet. Jag ser fram emot att samarbeta med Balder för att förverkliga Väsby Entré, säger Mathias Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Som ankarpartner ansvarar Balder för att utveckla mer än hälften av Väsby Entré, medan övriga företag ansvarar för den resterande delen. Av de planerade bostäderna blir omkring en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter. Balders medverkan kommer att omfatta såväl bostäder som lokaler för samhällsservice och kommersiellt bruk.

Stationsområdet kommer att utvecklas för smidiga resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg. I projektet ingår också fler än 1 000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30 000 kvadratmeter för butiker och kontor. Den arkitektoniska visionen, som är ett resultat av omfattade medborgardialog, är det sista som ritades av den världsberömda arkitekten Zaha Hadid innan hennes för tidiga bortgång.

– Vi är imponerade av Upplands Väsbys vänliga och professionella bemötande. Båda parter tror på att ta ett helhetsansvar och på en utveckling som sträcker sig långt in i framtiden, det känns lovande, säger Erik Selin, VD i Balder, i pressmeddelandet.

Ett 50-tal byggaktörer anmälde under 2017 intresse för att delta i utvecklingen av Väsby Entré. Kommunen valde att fördjupa dialogen med 15 företag, däribland Fastighets AB Balder.

Utvärdering pågår av övriga strategiska byggaktörer som kommer att utses av kommunen under hösten 2018.

Vid framtagning av idékonceptet har Balder samarbetat med arkitektbyrån 3XN.