Nyheter

Balder köper halva Karlatornet

Balder förvärvar 50 procent av aktierna i Karlatornet. Bild: Karlastaden Utveckling.

Serneke och Balder har ingått ett aktieöverlåtelseavtal som innebär att Balder förvärvar 50 procent av aktierna i Karlatornet i Göteborg via ett samriskbolag. Genom affären återupptas produktionen av Karlatornet omedelbart och inflyttning beräknas enligt en uppdaterad tidplan kunna starta under andra halvåret 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Balder har även tecknat 2,3 miljoner B-aktier i Serneke till en teckningskurs om 53 kronor vilket gör Balder till sjätte största ägare i Serneke.

Efter affären kommer Balder att äga cirka 8,2 procent av aktierna och cirka 3,1 procent av rösterna i Serneke.

I affären säljer även Serneke byggrätter till Balder om sammanlagt 100.000 kvadratmeter fördelade på totalt 10 projekt till ett värde om cirka 3,2 miljarder kronor.

Ola Serneke, VD för Serneke Group, kommenterar affären i ett pressmeddelande:

– Genom den här affären med Balder skapar vi inte bara förutsättningar att genomföra det viktigaste projektet i vår historia, Karlatornet. Jag ser det också som en game-changer för vårt bolag. Denna typ av affär, tillsammans med de genomgripande organisationsförändringar och åtgärder vi genomfört under året, skaparförutsättningar för vårt bolag att vända en jobbig period till något väldigt positivt för framtiden. Att få in Balder som delägare i Karlatornet är en optimal lösning för oss, för projektet och för staden. I Balder har vi en stabil och långsiktig partner medstark lokal förankring och med samma starka tro på projektet och utvecklingen av staden som vi. Tillsammans ska vi nu fortsätta genomförandet av en unikstadsutveckling som kommer att stärka Göteborg och förhoppningsvis skapa stolthet hos göteborgarna.”

Erik Selin, VD för Balder:

– Det känns mycket glädjande att få vara del av förverkligandet av ett så unikt stadsutvecklingsprojekt. Att Karlatornet ingår som en del i en långsiktig affärmed Serneke, som omfattar nästan 1 400 hyresrätter och drygt 12 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, känns extra roligt.

Serneke meddelade även i ett separat pressmeddelande att styrelsen i samband med affären beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission av maximalt 3,2 miljoner B-aktier motsvarande cirka 170 miljoner kronor. Emissionen stöds av Svolder, Provobis och Ernström.

Svolder är sedan tidigare ägare i Serneke med 5,7 procent av kapitalet och 1,9 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings. Provobis, som är familjen Lundströms ägarbolag, och Enström är dock nya i ägarlistan.

Fullt färdigställt beräknas försäljningsintäkterna från Karlatornet som lägst uppgå till 6,4 miljarder kronor och den totala projektbudgeten till cirka 5,5 miljarder kronor, heter det.

I januari 2020 meddelade Serneke att 80 procent av Karlatornet skulle säljas till Oaktree Capital Management. Då värderades projektet till över 6 miljarder kronor. Men i mars meddelades att Oaktree ville skjuta på affären.

Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden


Affären i sammandrag

  · Serneke och Balder har den 17 december 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal som innebär att Balder förvärvar 50 procent av aktierna i JV-Bolaget  
· Karlatornet kommer genom aktieägarlån från parterna tillsammans med byggnadskreditiv om cirka 3 miljarder kronor från Nordea att vara fullt finansierat  
·  Fullt färdigställt beräknas försäljningsintäkterna avseende Karlatornet som lägst uppgå till 6,4 miljarder kronor och den totala projektbudgeten till cirka 5,5 miljarder kronor  
· Genom affären återupptas produktionen av Karlatornet omedelbart och inflyttning beräknas enligt en uppdaterad tidplan kunna starta under andra halvåret 2023  
· Som en del av strukturaffären har Balder tecknat sig för sammanlagt 2 300 000 aktier av serie B i Serneke till en teckningskurs om 53 kronor vilket gör dem till ägare av cirka 8,2 procent av aktierna och cirka 3,1 procent av rösterna i Serneke  
· Affären innebär även att Serneke säljer byggrätter till Balder om sammanlagt 100 000 kvadratmeter fördelade på totalt 10 projekt till ett värde om cirka 3,2miljarder kronor.

Källa: Serneke