Nyheter

Bantade höghusplaner <br></br> i Göteborg

Ett höghus på 17 våningar och cirka 130 lägenheter. Stadsdelen Johanneberg i Göteborg kan få en förändrad stadssiluett. Men innan spaden kan sättas i jorden återstår en hel del arbete.

Från en liten mataffär till cirka 130 lägenheter, bland annat i ett höghus på 17 våningar. Det är planerna för Kvarteret Domherren i norra Johanneberg i Göteborg. Byggherre är SBC Mark AB.

Från början var planerna på ett betydligt högre hus på 28 våningar men kommunen motsatte sig detta.

— Ja, det var inte att tänka på. Området med funktionalistiska lamellhus är av riksintresse och den nya bebyggelsen måste passa in. Dessutom finns det redan ett vattentorn och en kyrka på plats och det är de byggnaderna som ska dominera stadsbilden, säger Malin Häggdahl, planchef på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

Projektet är nu ute på samråd. Efter det väntar en utställningsfas innan detaljplanen eventuellt kan vinna laga kraft och bygglov ges.

— Jag räknar med att förslaget överklagas, det gör alla planer som vi lägger fram under samrådet. Så en rimlig gissning är att bygget eventuellt kan sättas i gång någon gång under 2010 eller 2011, säger Malin Häggdahl.