Nyheter

Banverket bygger spår för Citytunneln

Banverket Produktion tog hem uppdraget om att utföra spårbyggnationen för Citytunneln i Malmö. Det är företagets enskilt största kontrakt, värt cirka 390 miljoner kronor.

Entreprenaden omfattar järnvägstekniska installationer för sträckan söder om station Hyllie fram till den underjordiska stationen Malmö central nedre.

— Det speciella med den här entreprenaden är installationerna i tunnlarna som utförs med stomljudsdämpat ballastfritt spår där spåret gjuts in i betong, vilket inte gjorts i någon större omfattning tidigare i Sverige, samt ett särskilt anpassat kontaktledningssystem. Delen ovan mark utförs som en konventionell järnvägsanläggning, säger Patrik Magnusson, projektledare för delprojekt Järnväg hos Citytunneln, i en kommentar.

Arbetet påbörjas till hösten och beräknas vara klart under 2010.

— Det är fantastiskt att vi genom det här projektet får vara med och bidra till öresundsregionens framtida utveckling, säger Banverket Produktions divisionschef Niclas F Reinikainen.