Nyheter

Banverket vill ge <br></br> storstäder snabba tåg

Tågsträckorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö bör få höghastighetsjärnväg. Det anser Banverket som i dag lämnar sin utredning om snabbtåg till regeringen.

Banverket ser klara samhällsekonomiska nyttor med att de vanliga tågen ersätts med höghastighetståg på egen bana på sträckorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

— De korta restiderna och den kraftigt ökade fjärr- och regionaltågstrafiken som höghastighetsbanor medger underlättar för människor och företag att välja var man vill arbeta och bo. Banverket bedömer att Sverige har kommit till ett vägval. Höghastighetsbanor ger fler människor och företag möjlighet att välja hållbara transporter, säger Minoo Akhtarzand, Banverkets generaldirektör.

Slutsatserna i myndighetens utredning är att det finns marknadsmässiga och samhällsekonomiska vinster med att införa snabbtåg i Sverige. Förutom det mer effektiva kollektivresandet som möjliggörs innebär det även ökat utrymme för regionaltåg och godstrafik på den befintliga järnvägen.

— Separata höghastighetsbanor är en bra metod att både öka kapaciteten på järnväg och effektivisera nuvarande transportsystem, säger Minoo Akhtarzand.

Höghastighetståg

Höghastighetsbanor har funnits i Europa sedan 1980-talet.
Allt fler länderi Europa har satsat på järnvägarna, där tågen går upp emot 350 kilometer i timmen.
Frågan om höghastighetståg har länge debatterats i Sverige.
Mars 2008fick Banverket i uppdrag att se över de marknadsmässiga och samhällsekonomiska förutsättningarna för höghastighetståg i Sverige.

Källa: Banverket