Nyheter

Bara 10 procent av alla golvlacker klarar giftgranskning

Bara 10 procent av golvlackerna på den svenska marknaden klarar gränsvärdena för miljögifter som gör att de kan bedömas som ofarliga för människa och miljö. Det visar en granskning som redovisas i Folksams Byggmiljöguide. — Det är första gången vi granskar golvlacker. Föga hade vi räknat med så nedslående resultat, säger Folksams miljöchef, Karin Stenmar.

Idag publiceras Folksams Byggmiljöguide 2012, den nionde i ordningen, sedan den första upplagan 1996. Byggmiljöguiden redovisar byggprodukter som är bra både ur hälso- och miljösynpunkt. Guiden används av arkitekter, fastighetsbolag, kommuner, byggföretag och privatpersoner som vill ha en oberoende granskning av byggmaterial.

I år har Byggmiljöguiden för första gången granskat golvlacker. Golvlack är en stor produktgrupp inom byggvaror, med en årlig försäljning i Sverige på cirka 500 000 liter, att jämföra med golvoljornas cirka 140 000 liter. I de golvlacker som i dag finns på marknaden förekommer bland annat fosterskadande lösningsmedel, hälsoskadliga filmbildare, höga halter av lättflyktiga organiska föreningar och perfluorerade ämnen med långa kolkedjor, vilka kan vara reproduktionsstörande och cancerframkallande.

– Perfluorerade ämnen ackumuleras högt upp i näringskedjan och återfinns bland annat hos isbjörnar i Arktis. Tyvärr har de numera också upptäckts i blodet hos många människor, säger Ulf Duus, toxikolog som på uppdrag av Folksam undersökt golvlacker på den svenska marknaden.

Den enskilt största risken med de giftiga golvlackerna är att man kan bli exponerad för isocyanater, som används vid framställning av plast och lim.

– Det kan räcka med att utsätta sig för isocyanater en enda gång för att man ska få allergiska astmaliknande besvär med överkänslighet som följd, säger Ulf Duus.

– Vi engagerar oss i det kunderna bryr sig om genom att oberoende granska både den externa och interna miljön i byggbranschen. Vi värnar om miljö i de material vi använder i reparationer och det vi hoppas våra kunder väljer för sin egen hälsas skull, säger Karin Stenmar.

Följande produkter klarar Byggmiljöguidens hälso-/miljökriterier:
– BONA Prime, BONA Mega, BONA Novia, BONA Resident Plus
– CAPAROL Golvakrylat
– DURI Duri Golvlack Standard
– FLUGGER Natural Wood Golvlack
– NILS MALMGREN NM Golv 20
– NORDSJÖ Celco V Parkett 20, 45
– SADOLIN Parkettlack Halvmatt, Halvblank

Byggmiljöguiden i sin helhet finns att ladda ner här.