Nyheter

Barents Center ska säljas

Barents Center ska säljas och enligt Concent finns det flera som är intresserade av att köpa hela eller andelar av projektet. Bild: Wester+Elsner

Till salu: stort projekt på gränsen mellan Haparanda och Tornio, som innehåller bland annat gymnasieskola, arena och galleria, med en uthyrningsbar yta på cirka 65 000 kvadratmeter.
Säljes på grund av att ägarna, Concent AB, vill renodla sin verksamhet mot fastighetsutveckling.

Inför 2016 meddelade Concent att de nu renodlar verksamheten och satsar på fastighetsutveckling.
– Vårt grundfokus har hela tiden varit samhällsnyttan och att utveckla smarta hyresrätter, men vi har haft vissa verksamheter utöver det som spretat lite, men nu vill vi satsa på bostäder, säger Runar Söderholm, vd Concent AB.

Affärsområde Bostad har varit intensiv för företaget under 2015 och flertalet projekt med lagakraftvunna detaljplaner kommer färdigutvecklas under 2016. Preliminärt kommer mer än 1 000 bostäder, motsvarande cirka 60 000 -70 000 kvadratmeter, gå ut för försäljning under 2016.

Concent planerar också att fortsätta förvärva utvecklingsfastigheter med lagakraftvunna detaljplaner för att öka antalet bostäder som går ut på försäljning redan under 2016, och vill också öka takten i deltagandet i markanvisningstävlingar och inlämnandet av förslag för direktanvisningar från kommuner för att fortsätta bygga på projektportföljen.
Och med fokus på bostäder, vill man också sälja Barents Center.

Concent har tecknat totalentreprenadavtal till fast pris och jobbar nu tillsammans med totalentreprenören med att färdigställa och lämna in det sista materialet, systemhandlingarna, till kommunen.
– Det är ett komplicerat projekt, och planerna har reviderats en hel del för att skapa fler ytor för hyresgäster och färre gemensamma utrymmen, vilket gjort att det dragit ut på tiden. Men vi räknar med att lämna in handlingarna i början av året och sedan påbörja totalentreprenaden strax därefter, säger Runar Söderholm.

Man vill också sälja hela eller delar av projektet.
– Det är ett stort och spännande projekt och vi för kontinuerligt dialog med flera som är intresserade av att köpa hela eller andelar av Barents Center.

Några av Concents övriga kommersiella projekt och hotell kan också komma ut för försäljning under 2016, men det beror på överklaganden av detaljplaner.
Koncernen, Concent Holding, har också sålt samtliga aktier i Concent Hyresfastigheter AB till Preservia Fastigheter AB och i samband med förvärvet byter Concent Hyresfastigheter AB namn till Preservia Hyresfastigheter AB och ny styrelse och ledning tar vid med Topias Riuttamäki som verkställande direktör.