Nyheter

Bäst på att rapportera koldioxidutsläpp

Skanska är det högst rankade byggföretaget i Norden på att rapportera koldioxidutsläpp enligt en mätning från CDP:s Climate Disclosure Leadership Index (CDLI).

Skanska är åter det högst rankade nordiska byggföretaget i CDP:s Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) som mäter företagens rapportering om utsläpp av växthusgaser.

Skanska har byggt upp system och rutiner för rapportering av företagets koldioxidutsläpp till bland annat CDP. Utöver det har Skanska under flera år byggt upp kunskap kring klimatkalkyler för byggprojekt, eftersom det är där insatser kan göras, skriver bolaget i en pressrelease.  Med klimatkalkylen kan de största koldioxidutsläppen identifieras tidigt och åtgärder vidtas.

Trafikplats Jung är det projekt som uppvisat störst minskning av koldioxidutsläppen. Trafikplats Jung omfattar en ombyggnad av en korsning till en mer trafiksäker planskild trafikplats och hade Trafikverket som beställare. Projektet lyckades minska koldioxidutsläppen med 35 procent genom bland annat omprojektering av kalkcementpelare och en bro. Något som även har minskat kostnader i projektet. Hållbarhetsarbetet har även fått draghjälp av att projektet certifierats enligt CEEQUAL, nivå Very Good.