Nyheter

Bättre flöde med uppkopplade hissar

Jaakko Kaivonen, vd KONE Skandinavien, i Humlegårdens fastighet på Hamngatan i Stockholm. Foto: Susanne Bengtsson.

Framtidens hissar drabbas inte av oväntade tekniska driftstopp. Ny teknik gör det möjligt att förutse vad som händer – och agera proaktivt.

Hissleverantören KONE genomför, tillsammans med fastighetsbolaget Humlegården, ett pilotprojekt i Sverige med uppkopplade hissar.

I en kontorsfastighet på Hamngatan i Stockholm, som förvaltas och ägs av Humlegården, testas uppkopplade hissar. Detta är ett av de pilotprojekt som pågår i världen och är en del av KONES nya strategi som innebär att skapa framtidens modell för underhåll av hissar tillsammans med kunderna.

Tekniken som man testar har utvecklats tillsammans med IBM och bygger på realtidsdata, som skickas från hissensorer varje sekund till IBMs molnbaserade Internet of Things-plattform Watson.
–  Vi mäter cirka 200 parametrar, bland annat temperatur, vibrationer, hastighet med mera. All data samlas in för att övervaka, analysera och hitta mönster, berättar Jaakko Kaivonen, vd för KONE Skandinavien.
För personer som använder hissarna innebär de intelligenta hissarna ökad tillgänglighet, kortare väntetider och en mer personligt anpassad upplevelse.
– Tekniken gör det möjligt att förutse vad som ska hända. I framtiden kommer vi bara att arbeta förebyggande. Hissarna talar själva om när det börjar bli dags att byta ut reservdelar. Det gör att fastighetsägaren slipper oförutsedda driftstopp och tillgängligheten ökar eftersom teknikerna kan planera in service på sådana tider då hissarna inte är så belastade, och slipper åka på akutlarm. Detta ger också potential till nöjdare hyresgäster, säger Jaakko Kaivonen.
Fastighetsbolaget Humlegården i Stockholm, använder sedan många år tillbaka KONE som servicepartner av hissar. De tvekade inte att gå med i pilotprojektet. Med uppkopplade hissar kommer de att minimera antalet oplanerade stopp och fel samt maximera den tekniska livslängden.
– Vi vill bidra till en bättre livsmiljö och ökad kvalitet för alla våra kunder. Våra hissar är en viktig del när det gäller att skapa en bekymmersfri vardag för våra hyresgäster, där allt bara ska fungera. Hissar är en viktig del av entrén och ofta det första intrycket av ett kontor. Tiden går aldrig så långsamt som när man väntar på en hiss som inte kommer. När vi använder realtidsinformation från våra hissar förbättrar vi upplevelsen för alla som dagligen använder hissarna i våra byggnader, säger Peter Lind, Fastighetschef på Humlegården.
Pilotprojektet är en viktig byggsten i KONEs nya uppkopplade 24-7 service. Erfarenheterna från Humlegården kommer vara värdefulla i utvecklingen av ytterligare intelligenta tjänster till hissar och rulltrappor.
– Vår devis är att vi säljer flöden, inte hissar. Den ökande urbaniseringen i världen, med  högre hus och fler människor i städerna, ställer ännu högre krav på smidiga flöden och tillgänglighet. Vårt mål är att alla våra hissar ska vara uppkopplade mot Molnet inom några år, säger Jaakko Kaivonen.