Nyheter

Bättre sanktioner för bättre arbetsmiljö

Regeringen vill att sanktionerna ska bli effektivare inom arbetsmiljöområdet. En utredning ska om drygt ett år föreslå hur det ska gå till. Direktiven till utredningen kommer i nästa vecka, men det är klart att justitierådet Per Virdesten är den som ska u

Utredaren ska undersöka om det är möjligt att i större utsträckning använda avgifter och förelägganden eller förbud i stället för direkta straff.

Bakgrunden är att det i dag är vanligt att förundersökningar om brott mot arbetsmiljölagen läggs ner av olika anledningar. Och om Arbetsmiljöverket har gjort en så kallad åtalsanmälan, kan verket inte samtidigt utfärda ett föreläggande eller förbud.

Brottsbalkens regler om arbetsmiljöbrott ingår inte i uppdraget, det vill säga brott som gäller framkallande av fara för annan eller vållande till kroppsskada eller död. Inte heller förbuden mot att hindra skyddsombud i deras verksamhet ska undersökas.

Per Virdesten ska däremot se över systemet som ger Arbetsmiljöverket rätt att utfärda föreskrifter av olika slag. Utredningen ska vara färdig den 1 maj 2011.