Nyheter

Bedrägerimisstänkta chefer frias

Den tidigare platschefen och vd:n i KPK Entreprenader, ett bolag i Peab-koncernen, frias från bedrägerianklagelserna.

Totalt åtta personer åtalades vid Solna tingsrätt för sin inblandning i en bedrägeri- och muthärva. Åklagare Gunilla Carlson menade att de två cheferna vid KPK Entreprenader har lurat företaget på nära 17 miljoner kronor genom att godkänna saltade eller osanna fakturor. Dessutom åtalades en projektledare vid Stockholms Hamn för grovt mutbrott.

Men när domstolen under onsdagen meddelade sin dom friades de två anklagade KPK-cheferna, projektledaren vid Stockholms Hamn samt företrädaren för ett företag som säljer present- och reklamartiklar.

De övriga fyra åtalade, som är eller har varit företrädare för olika företag, fälldes för diverse ekonomisk brottslighet till fängelsestraff i mellan fyra och tio månader. Den som fick hårdast straff är en 72-årig släkting till KPK:s före detta platschef. Släktingen har varit företrädare för tre olika företag som figurerar i åtalet och fälldes för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Han dömdes till tio månaders fängelse och fem års näringsförbud.

Men tingsrätten anser inte att det är bevisat att KPK Entreprenader har betalat för mycket genom luftfakturor. Däremot menar tingsrätten att företaget Carme Lita har utfärdat osanna fakturor till företaget Alfkom om totalt 1,8 miljoner kronor. Därför fälls den 53-åriga företrädaren för Carme Lita för medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott och döms till sex månaders fängelse och näringsförbud i tre år.

Under rättegången har framkommit att present- och reklamföretaget har utfärdat fakturor som är osanna i så måtto att de inte anger vad den begärda betalningen avser. Företrädaren för företaget har uppgett att han skrev ut osanna fakturor till KPK och behöll det exemplar som angav vad betalningen avsåg. Det var så platschefen på KPK ville ha det, vilket både den före detta platschefen och den tidigare vd:n på KPK har bekräftat.

Tingsrätten skriver att mycket talar för att kontanta medel, bland annat övertidsersättning, har utbetalats via presentfirman till den före detta platschefen. Men eftersom åtalet mot företrädaren för presentfirman och de före detta KPK-cheferna i det här fallet gällde grovt bedrägeri, prövar inte tingsrätten om de har gjort sig skyldiga till andra brott, till exempel förskingring eller trolöshet mot huvudman. Därför ogillar tingsrätten åtalet på den punkten.

Projektledaren vid Stockholms Hamn åtalades för att hon skulle ha tagit emot mutor som har finansierats av KPK. Enligt åklagaren utgjordes mutorna av varor och tjänster för cirka 139 000 kronor, samt lön till hennes sambo om 1,7 miljoner kronor. Men tingsrätten anser inte att det är bevisat att någon muta har betalats till projektledaren och ogillar åtalet mot henne.