Nyheter

”Bedrövligt att lärlingar går utan plats.”

Peter Eriksson ville inte prata om några visioner, utan sa att han föredrog att göra saker i verkligheten, med ”gammaldags politikerarbete.” Foto: Anna Sjöström

Försäljning av statlig mark till förmån för bostadsbyggande är en av åtgärderna som regeringen vill se för att öka byggandet och hålla kostnaderna nere.
Inom kort kommer regeringen att utse en samordnare.
Det berättade Peter Eriksson (Mp), bostads- och digitaliseringsminister på Bofrämjandets höstseminarium.
Men den stora, och svåraste frågan är kompetensbristen. Och där måste branschen anstränga sig mera, menade ministern.

Peter Eriksson var huvudtalare när Bostadsfrämjandet anordnade sitt höstseminarium på temat dagens bostadsmarknad.
– Jag har varit minister i ungefär ett halvår nu, men det känns längre än så eftersom mycket har hänt. Bland annat åtgärdsprogrammet med 22 punkter för fler bostäder, sa Peter Eriksson.

De 22 punkterna innefattar bland annat en översyn av Boverkets byggregler, uppdrag till Länsstyrelserna att prioritera byggandet av permanentbostäder och utveckling av nya städer.
– Lantmäteriet har ibland varit ett problem och det handlar delvis om kompetens, det är brist på folk. Det finns för få handläggare och det leder till förseningar, så där finns en enorm potential att skynda på arbetet. Att digitalisera hela plan- och byggprocessen skulle också göra allt effektivare. Det är något jag jobbar hårt med att driva på.

Han redogjorde för läget i Sverige just nu, där 240 kommuner uppger att de har bostadsbrist och att alla nyanlända gjort läget mera akut, men att de inte är förklaringen till bostadsbristen.
– Den har byggts upp under en lång tid. Men nu ser vi en kraftig ökning av bostadsbyggandet och trots att många lyfter frågan om problem med krångliga regler så visar byggtakten nu att det faktiskt kan fungera. Det finns kommuner som lärt sig att använda systemet effektivt och det finns företag som vill – då går det att lösa.

Ökat industriellt byggande, ökad användning av trä och försäljning av statlig mark är några av åtgärderna ministern vill se för att bygga mer till rimliga kostnader.
– Inom några veckor ska vi utse en samordnare för det. Vi har pekat ut 39 kommuner där staten äger mark som skulle kunna säljas till bostadsändamål.

Tidigare har regeringen utsett en samordnare som ska se över vart man kan bygga nya städer och samhällen.
Investeringsstödet är en annan åtgärd som infördes tidigare i år och det var något han själv inte var övertygad om.
– Jag var själv väldigt skeptisk att ha den typen av subvention till industrin, men jag tycker att det här är utformat på ett sätt som är intressant och som kanske kan bidra på ett positivt sätt, sa Peter Eriksson.

Kommunbonusen var han dock positivt till från början.
– Jag tror att den redan har bidragit. Jag tror att det gör kommunerna, även små kommuner, mera engagerade.

Branschens stora och svåraste fråga är kompetensbristen, menade han. I augusti tillsattes två samordnare med uppgift att se över att det finns tillräcklig kapacitet i arbetskraften inom byggbranschen. Före jul ska deras slutsatser och förslag presenteras.
– Jag har också fått signaler från byggbranschen att man vill ha ett samarbete med regeringen i de här frågorna. Men annars har det varit trögt. Exempelvis finns det massor av lärlingar som gått ut sin skolutbildning och som inte fått sina platser. Det är bedrövligt när vi vet att det råder brist på folk.

Snabbspåren tycker han också har funkat dåligt.
– Jag vill inte skylla på någon, men där tror jag faktiskt att det är branschen själv som har varit en del av hindret här. Vi har folk som har kommit till Sverige och som har utbildning och som med ganska kort komplettering skulle kunna komma in i branschen. Det är synd om den potentialen inte utnyttjas. Jag hoppas att snabbspåren ska komma igång och jag tycker mig se en annan hållning från branschen nu.

Sist poängterade han att det ska byggas hållbart och vackert och att vi kortsiktigt inte kan bygga bort bostadsbristen, utan att det befintliga bostadsbeståndet måste användas på ett effektivare sätt.