Nyheter

Bemanningsföretag vill anställa sparkade visselblåsare

NCC bröt avtalet med en underentreprenör på Västlänken som brutit mot NCC:s uppförandekod. Detta är en genrebild från projekt Västlänken och personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Henrik Ekberg

De yrkesarbetare på Västlänken som larmade om att deras chefer tog halva lönen från dem riskerade sina jobb. Branschorganisationen Byggbemanningföretagen föreslår nu en lösning där de anställer, och sedan hyr ut, ”sparkade” visselblåsare.

– Vi måste ta vårt ansvar och skydda visselblåsarna, säger Tommy Mattsson, ordförande Byggbemanningförtagen.   

NCC meddelade förra veckan att man bryter samarbetet med en underentreprenör efter att ägarna till underentreprenören brutit mot NCC:s uppförandekod. Anställda hos betongentreprenören hävdade att de tvingats betala uppemot halva nettolönen till sina chefer. Tre stycken polisanmälde sin arbetsgivare och ska, enligt SVT Väst som först avslöjade nyheten, fått sparken.

Inom branschorganisationen Byggbemanningföretagen känner man nu en oro för att visselblåsarna råkar illa ut, blir uppsagda och skickas hem. 

”De modiga yrkesarbetarna skall inte behöva få sparken och bli hemskickade när det är deras förtjänst att vi stoppat kriminalitet på ett skattefinansierat stort infrastrukturprojekt. Våra skattepengar skall inte gå till kriminella företagare”, skriver Byggbemanningföretagen i en skrivelse.

De menar att branschen måste finna ett bättre system för att skydda de utsatta visselblåsende yrkesarbetarna, och föreslår därför att ansvariga parterna i ett byggprojekt, i detta fall Västlänken, utvecklar en ny modell för att trygga arbetskraften.

Modellen innebär att Byggbemanningföretagens medlemmar anställer och tar över alla yrkesarbetarna hos den oseriösa underentreprenören.

– Vi tror på en modell där vi i Byggbemanningföretagen anställer de yrkesarbetare som fått felaktiga löner och tar över bemanningen tills det att de anställda kan få anställning hos en annan ny underentreprenör eller att man finner en annan lösning som gynnar alla seriösa. Vi ser det här som en win win-situation för alla parter, säger Tommy Mattsson.  

Fördelarna är, enligt förslaget, att entreprenören slipper stressa fram en ny underentreprenör, att tidplanen kan hållas, att kompetens stannar i projektet när man slipper byta ut de redan inkörda yrkesarbetarna, att man upprätthåller en sund konkurrens med rätt löner för anställda och garanterade skatteintäkter för staten. 

– Dessutom tycker vi från Byggbemanningföretagen, och allra minst jag, inte att de visselblåsande yrkesarbetarna skall straffas, utan vi måste straffa de som straffas bör, det vill säga företagsägarna som handlar kriminellt, säger Tommy Mattsson.  

Branschorganisationen ser sitt förslag som en generell modell som kan användas framöver då man påträffar oseriösa underentreprenörer, oavsett om de har visselblåst eller inte, och inte bara som en lösning i fallet i Västlänken. 

”Om arbetarna vet att de blir hemskickade i de fall information om missförhållanden kommer fram så kommer det inte komma fram några missförhållanden och hela branschen tar därmed större risker”, skriver de. 
De menar också att deras modell är ett sätt att förbereda inför den nya lag om visselblåsning som föreslås träda i kraft i december i år. 
– Om vi nu får med oss parterna så har vi en fungerande modell när lagen träder i kraft.

Byggbemanningföretagen kommer nu att presentera sin modell för bland annat Byggföretagen, Byggnads och Trafikverket.
 

Byggbemanningföretagen:

Medlemmar:

  • Expanderamera
  • Helpman
  • Extra arbetskraft i Uppland
  • Jobzone

Ny lag om visselblåsning:
En ny lag om visselblåsning föreslås träda i kraft den 1 december 2021. Den nya lagen om rapportering av missförhållanden ska gälla för såväl privat som offentlig sektor. Bland annat blir det obligatoriskt att införa rapporteringskanaler för alla arbetsgivare med 50 eller fler arbetstagare.  Den som rapporterar om missförhållanden enligt den föreslagna lagen ska också vara skyddad mot negativa åtgärder, repressalier.