Nyheter

Beslut om nya regler <br></br> för strandskydd

Från 1 juli gäller nya regler för strandskydd, där det lokala och regionala inflytandet över strandnära byggande ökar.

Förra veckan fattade riksdagen beslut om den nya lagstiftningen för strandskydd. Det innebär bland annat att kommunerna kan peka ut strandnära områden som lämpar sig för bostäder och annan bebyggelse i sina översiktsplaner.

— Äntligen, detta är ett efterlängtat riksdagsbeslut, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting på SKL:s hemsida, och fortsätter:
— Att kommuner i glesbygden ska få peka ut områden som kan omfattas av lättnader i strandskyddet och därmed bebyggas är en efterlängtad möjlighet. Samtidigt är det bra att det blir svårare att upphäva strandskyddet i tungt exploaterade områden.

Boverket och Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram en vägledning som stöd i tillämpningen av den nya lagen. Vägledningen ska vara klar 1 oktober.

Delar av innehållet i den nya lagen om strandskydd, listade av Boverket:

• Kommunen får upphäva strandskydd i detaljplaner och ge dispens

• En fri passage ska säkerställas runt stränder

• Kommunen ska redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i översiktsplanen där vissa lättnader i strandskyddet avses att gälla.

• Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddsintresset vid kommunal planläggning

• Länsstyrelsen ska överpröva kommunala beslut om upphävande och dispenser