Besök Sveriges hemligaste rum

Besök Sveriges hemligaste rum
Lördagen den 26 maj 2012 gläntar Statens fastighetsverk (SFV) på dörren till några av Sveriges hemligaste rum.
Lördagen den 26 maj 2012 gläntar Statens fastighetsverk (SFV) på dörren till några av Sveriges hemligaste rum. För en enda dag får svenska folket möjlighet att besöka rum och platser som har spelat en avgörande roll, genom krig och fred, för Sveriges historia och framtid.

De 15 utvalda hemligheterna är denna gång platser där hot och makt har härskat.

I Stockholm finns två hemligheter med militära förtecken – skyddsrummen under Artillerigården och Skeppsholmens bergrum – och en civil, våtmagasinet och bensalen på Naturhistoriska riksmuseet, vinnare i omrösningen Folkets favorit. 

Det är i år tredje gången som Statens fastighetsverk låser upp hemliga dörrar och bjuder in svenska folket till allas vårt gemensamt ägda kulturarv. 2004 och 2008 ringlade köerna långa, sammanlagt 110 000 svenskar valde då att besöka Hemliga rum. I år samlar Statens fastighetsverk de hemliga rummen under temat maktbalans. Det handlar om våra svenska befästningar och spänner över hundratals år av befästningskonst. Ett undantag finns, Naturhistoriska riksmuseets bensal och våtmagasin. Detta rum röstades fram av svenska folket i april. 

Nedan följer en presentation av SFV:s tre hemliga rum i Stockholm. Utöver dessa finns i närområdet även Oscar-Fredriksborg på Rindö utanför Vaxholm och ERSTA-batteriet på Landsort utanför Nynäshamn. För mer information www.hemligarum.se samt i SFV:s pressrum, www.sfv.se. I det senare finns även pressmaterial gällande årets samtliga platser. 

Artillerigården – skydd och förråd
Lika viktiga som befästningar och försvarsverk var verkstäder, förråd och andra anläggningar som behövdes bakom frontlinjen för att förse försvarsstyrkorna med mat och materiel. 

-Första gången man i historien hör talas om Artillerigården är 1641 då Krigskollegiet beordrade att vapenförrådet skulle flyttas från Stockholms slott till tyghuset på Artillerigården. Under Hemliga rum berättar vi den här historien i sin helhet. Vi kommer också att visa två skyddsrum från andra världskriget som annars aldrig är öppna för allmänheten, säger Madeleine Ödquist, projektledare för Hemliga rum vid Statens fastighetsverk. 

I skyddsrummen, som ligger under gårdsplanen framför Armémuseum på Östermalm, skulle personalen på Artillerigården söka skydd i händelse av krig eller fara. 

Skeppsholmens bergrum – Marinens hjärna
Bergrummen under Skeppsholmen sprängdes ut i början av 1940-talet för att användas som skyddad ledningscentral för marinkommandot. Här fanns också stora utrymmen för förråd av minor och torpeder. Sedan örlogsbasen flyttade till Muskö i Stockholms skärgård kring 1970 användes bergrummen en tid som mobiliseringsförråd. De senaste 30 åren har de i princip stått tomma. 

– Idag finns varken sovsalar eller ledningscentraler kvar under Skeppsholmen men berättelsen om Stockholm under kalla kriget lever vidare. Denna samt berättelsen om maktbalans kommer vi att bjuda våra besökare på den 26 maj. Bergrummet har tidvis de senaste två åren hyst utställningar för Östasiatiska museet men ett av bergrummen som vi öppnar har aldrig tidigare visats, säger Madeleine Ödquist. 

I Skeppsholmens bergrum visas även en utställning om samtliga 15 hemliga rum som öppnas runt om i Sverige denna dag. 

Naturhistoriska riksmuseet – bensalen och våtmagasinet
Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museibyggnader och ett av de museer som Statens fastighetsverk förvaltar. Under Hemliga rum visas två rum som normalt inte är öppna för allmänheten. Bensalen – med en samling av tiotusentals ben och monterade skelett från hela världen – och våtmagasinet med djur bevarade i spritfyllda glasbehållare. 

– Dessa hemliga rum skiljer sig från våra övriga 14 eftersom de står utanför temat maktbalans. Utöver de 13 rum vi valde ut från början lät vi svenska folket rösta fram ytterligare två i omröstningen Folkets favorit. En av vinnarna blev Naturhistoriska riksmuseet med bensalen och våtmagasinet – vetenskapliga samlingar som används av forskare från hela världen. Här finns mycket spännande att se, säger Madeleine Ödquist. 

I bensalen finns över 70 000 ben. De stora djuren som elefant och giraff är lätta att känna igen, svårare är det kanske med de små skeletten från näbbmus och kolibri. I våtmagasinet finns djur bevarade i formalin och alkohol. Detta förvaringssätt bevarar djurens form och storlek i hundratals år. Det äldsta provet i samlingen är från 1700-talet. 

Hemligt och svårtillgängligt
I år visar Statens fastighetsverk bitvis ganska råa och otillgängliga miljöer under Hemliga rum, i huvudsak platser som en gång var den militära vardagen. 

– En del av våra hemliga rum, däribland skyddsrummen på Artillerigården, är trånga och svårttillgängliga. Av säkerhetsskäl får vi bara släppa in ett antal besökare åt gången. Det gör att vi inte kan garantera att alla får plats. Däremot lovar vi att göra vårt bästa för att samtliga besökare ska få med sig en minnesvärd upplevelse av platsen och dess berättelse, säger Ann-Charlotte Spegel-Berg, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk.

Även våtmagasinet och bensalen har en begränsning när det gäller hur många besökare som får släppas in. En tröst för de som eventuellt inte får plats är att både barn och vuxna har fritt inträde till alla utställningar på Naturhistoriska riksmuseet denna dag. Bergrummet under Skeppsholmen är stort och kan ta emot upp till 400 besökare åt gången. 

Sprida kunskap om kulturarvet
Vid sidan av sitt förvaltningsuppdrag arbetar Statens fastighetsverk med att levandegöra och tillgängliggöra vårt gemensamt ägda kulturarv. Det sker bland annat genom besöksmålsutveckling, appen Sevärt, objektsskyltning och genom publika evenemang som Hemliga rum.

-Hemliga rum är ett sätt för oss på Statens fastighetsverk att visa upp vilket fantastiskt uppdrag vi har – att vårda, bevara, förvalta och utveckla många av de finaste kulturbyggnaderna och kulturmiljöerna i Sverige. Under Hemliga rum bjuder vi på något unikt samtidigt som våra besökare får lära mer om det kulturarv de faktiskt är delägare i, säger Thomas Norell, generaldirektör på Statens fastighetsverk. 

Hemliga rum går av stapeln lördagen den 26 maj kl 11.00-16.00. Det är fri entré på samtliga 15 platser.

Årets 15 nycklar går till:

1) Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben

2) Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen

3) Göteborg: Oscar II fort

4) Karlsborg: Karlsborgs fästning – Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum

5) Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort

6) Boden: Bodens fästning, Södra Åberget

7)   Vaxholm: Oscar Fredriksborg, Rindö

8)   Uppsala: Uppsala slott, bastionerna

9)   Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsö och Havstoudd

10) Gotland: Tingstäde fästning

11) Linköping: Linköpings slott – brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen

12) Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum

13) Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen

14) Stockholm: Naturhistoriska riksmuseet – våtmagasinet och bensalen

15) Kungälv: Bohus fästning – fängelsehålorna i Fars hatt och Sven Halls torn

Relaterade artiklar

105 miljoner i anslag till fasadrenovering
Slutspurt i uppmärksammat korruptionsmål
Sex personer åtalas för mutbrott
De vinner ROT-priset 2019