Nyheter

Betonghus renar stadsluften

Sedan tidigare finns marksten som reducerar bilarnas utsläpp av avgaser. Snart kan betonghus bidra till en förbättrad stadsmiljö. – Nu lanserar vi fasadelement som bryter ner kväveoxider, säger Björn Olsson marknadschef på Starka.

Starkas EcoNox, som reducerar de hälsoskadliga kväveoxiderna från exempelvis bilarnas avgaser och medverkar till en renare stadsluft, har länge funnits på markanden, men främst i marksten. Nu lanseras tekniken även som varianter i prefab-produkter.

EcoNox är en fotokatalytisk titandioxid som inarbetats i ett specialpigment som används i betongprodukter. 

– Det här är en beprövad produkt. Tillsammans med solljus fungerar titandioxiden som en katalysator och bryter ner kväveoxiderna i luften, säger Björn Olsson.

Dessa kväveoxider omvandlas sedan till oskadliga salter, nitrater, som sköljs bort när det regnar, eller blåser bort med vinden.

Syftet med tekniken är att reducera de hälsoskadliga kväveoxiderna från exempelvis bilarnas avgaser och hjälpa till att nå upp till allt strängare miljökrav.  Försök har bland annat gjorts i Malmö, utmed den hårt trafikerade Amiralsgatan. Där har man visat på en reducering av avgaser motsvarande de från var femte bil.

Nu lanserar tillverkaren EcoNox i samtliga sina prefab-produkter som fasadelement, fabriksbetong och stödmurar. Produkterna kommer att finnas på marknaden från och med nästa år.
– I framtiden ser Starka en stadsmiljö med kraftigt reducerade halter av hälsoskadliga ämnen. Biltullar, miljöbilar och luftrening är några alternativ. Vi väljer att reducera de utsläpp som kvarvarande bilar bidrar till.

Susanne Bengtsson
[email protected]