Betongindikatorn April 2012

Betongindikatorn April 2012
Svensk Betong presenterar Betongindikatorn för April 2012.
Svensk Betong presenterar Betongindikatorn för April 2012. Betongindikatorn för april månad visar på en fortsatt total nedgång för Hus på – 6,7 %, men en stark uppgång för Infrastruktur på +17,7 % jämfört med april föregående år.

Arbetsdagsjusterade siffror visar en svagare nedgång för Hus på – 1,2 % och för Infrastruktur en större ökning på +24,4 %.

– Betongindikatorns tredje mätning visar på en fortsatt minskning för Hus vilket följer de prognoser som tidigare gjorts kring utvecklingen inom bostadsbyggande 2012. Många stora pågående anläggningsprojekt är nu inne i intensiva byggskeden vilket påverkar volymerna för infrastruktur, dessutom beslutade regeringen i höstas om ytterligare 5 mdkr till infrastruktursatsningar för 2012 och 2013 vilket torde ha bidragit, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Relaterade artiklar

Europas största vindkraftspark byggs i Markbygden
Rekordgjutning med klimatförbättrad betong
”Ett nödvändigt beslut”
Satsar på nytt labb för betongforskning