Nyheter

Betongindikatorn April 2012

Svensk Betong presenterar Betongindikatorn för April 2012. Betongindikatorn för april månad visar på en fortsatt total nedgång för Hus på – 6,7 %, men en stark uppgång för Infrastruktur på +17,7 % jämfört med april föregående år.

Arbetsdagsjusterade siffror visar en svagare nedgång för Hus på – 1,2 % och för Infrastruktur en större ökning på +24,4 %.

– Betongindikatorns tredje mätning visar på en fortsatt minskning för Hus vilket följer de prognoser som tidigare gjorts kring utvecklingen inom bostadsbyggande 2012. Många stora pågående anläggningsprojekt är nu inne i intensiva byggskeden vilket påverkar volymerna för infrastruktur, dessutom beslutade regeringen i höstas om ytterligare 5 mdkr till infrastruktursatsningar för 2012 och 2013 vilket torde ha bidragit, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.